konsumenci

Wyciek danych z Marriotta

Marriott International Inc. stracił w niewyjaśnionych okolicznościach taśmy, na których przechowywano kopie bezpieczeństwa (backup) informacji, w tym danych dotyczących numerów kart kredytowych oraz numerów ubezpieczenia społecznego (Social Security numbers). Zagubiono dane dotyczące około 206 tys klientów, ale również pracowników...

Ktoś powinien zjeść tę żabę

We wrześniu informowałem o zamieszaniu związanym z reklamami Crazy Frog i kłopotami firmy Jamba! GmbH. Szalona Żaba nadal stwarza problemy - teraz po zwrot poniesionych kosztów zwracają się klienci, którzy zostali wprowadzeni w błąd i których obciążono opłatami za usługi, których nie zamówili. Decyzje w tej sprawie wydał brytyjski, niezależny regulator usług o podwyższonej opłacie.

Identyfikacja użytkowników kawiarenek we Włoszech

Włoscy przedsiębiorcy, którzy umożliwiają publiczny dostęp do internetu (tak jak np. w kawiarence internetowej) powinni podjąć odpowiednie kroki, by zidentyfikować swoich klientów.

UOKiK będzie przewodniczył ICPEN

UOKiK przewodzi ICPENOd 2006 roku Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumentów będzie przewodniczył pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Oznacza to większe zaangażowanie w inicjatywy Sieci zmierzające do zapewnienia konsumentom bezpiecznego uczestnictwa w obrocie gospodarczym – w tym dokonywanym drogą elektroniczną.

Oferta na świadczenie usługi powszechnej

Telekomunikacja Polska jako jedyny podmiot złożyła ofertę w konkursie na świadczenie usługi powszechnej. 30 listopada 2005 r. upłynął termin składania ofert. Komisja konkursowa sprawdza ofertę pod względem formalnym.

USA: pozwy w sprawie rootkita Sony

W Los Angeles (California) złożono pozew zbiorowy (class action lawsuit) przeciwko Sony. Chodzi o narażenie na szkody użytkowników wypuszczonej na tamtejszy rynek serii płyt CD, które przy okazji instalowały w systemach użytkowników niebezpieczny dla nich mechanizm DRM (w mniemaniu firmy mający chronić jej prawa własności intelektualnej, w rzeczywistości stanowiący dziurę bezpieczeństwa)... Zarzuca się również firmie stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

UOKiK a neostrada

UOKiK wszczął postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przeciwko TPSA... Zdaniem UOKiK: Telekomunikacja Polska mogła naruszyć prawo żądając od abonentów opłat za wcześniejsze rozwiązanie umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu - Neostrada.

Ochrona konsumentów to duże wyzwanie

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja "Zakupy on-line w Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym" zorganizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Europejskie Centrum Konsumencki. Czas na fotoreportaż.

Konferencja: Zakupy on-line w Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym

2005-10-26 10:00

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego zapraszają na konferencję "Zakupy on-line w Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym", która odbędzie się 26 października 2005 roku (środa), godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

Zakupy on-line w Unii Europejskiej

Dr Cezary Banasiński Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Aleksandra Olczak Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego zapraszają na konferencję "Zakupy on-line w Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym"