konsumenci

Obowiązkowy abonament TPSA

Gazeta Wyborcza: "Czy w TP SA można zamówić Neostradę bez abonamentu telefonicznego? Nie. UOKiK zastanawia się, czy Telekomunikacja nie nadużywa w ten sposób pozycji dominującej"

Raport UOKiK w sprawie kart płatniczych

Interesy konsumentów korzystających z kart płatniczych są dobrze chronione, jak jednak wynika z najnowszej analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wciąż istnieją obszary, w których może dojść do naruszenia praw słabszych uczestników rynku - tak się zaczyna komunikat dostępny na stronach UOKiK. Urząd sprawdził wzory umów o wydanie kart płatniczych w 13 bankach.

Provider i niedozwolone klauzule umowne

Operator świadczący usługi dostępu do internetu nie ma prawa pobierać części abonamentu w sytuacji, gdy na jakiś czas zawiesza świadczenie usługi. Nie może również od razu odcinać dostępu do sieci klientowi, który zalega z płatnościami (Sygn. akt XVII Amc 109/04)

Zawieszenie upawnień abonenta

"Telekomunikacja Polska SA nie może zawiesić uprawnień abonentów do wyboru operatora połączeń międzystrefowych przez numer dostępu" (sygn. II GSK 66/05).

Interes prawny

Jeden operator telekomunikacyjny nie ma interesu prawnego we wszczęciu kontroli u drugiego operatora, jeśli badana ma być umowa ograniczająca abonentom dostęp do korzystania z usług innego operatora. Jest to jedynie interes faktyczny i ekonomiczny, nie zaś prawny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Sygn. akt VI SA/Wa 1426/04).

Prawo e-biznesu

W dniu dzisiejszym w Krakowie Hotel Wanda ul. Armii Krajowej 15 odbęzdie się Konferencja "Prawo E-Biznesu" z cyklu "PII- Przedsiębiorstwo - Informatyka - Internet"

Klient internetowy

Rzeczpospolita: "Tym, którzy korzystają z usług finansowych przez Internet, bank przed zawarciem wirtualnej umowy musi podać także sąd właściwy dla rozstrzygania sporów. Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców, którzy oferują usługi finansowe na odległość (np. przez Internet), wprowadza uchwalona w piątek nowela do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów".

Polisy sprzedawane wirtualnie

"Zakłady ubezpieczeń w pogoni za klientem powoli opanowują nowy sposób sprzedaży ubezpieczeń on-line" - pisze Rzeczpospolita.

Rządowy projekt noweli do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

Rzeczpospolita: "Internetowy bank będzie musiał przed zawarciem umowy z konsumentem powiadomić nie tylko o warunkach transakcji, lecz także, jaki sąd będzie rozstrzygał ich ewentualny spór. Obowiązek taki przy umowach dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość (np. przez Internet) wprowadza rządowy projekt noweli do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów".

Strony www a praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie uczestniczyła na przestrzeni sierpnia 2004 r. w akcji monitorowania polskich witryn internetowych. W jej wyniku stwierdzono, że strona internetowa Firmy Handlowej FENI Sp. z o.o. w Bydgoszczy nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dn. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz w ustawie z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.