konsumenci

Znów wyłączenie usługi i brak faktury

Mamy kolejne orzeczenie, z którego wynika, iż dostawca internetu nie może zastrzegać w umowie, że klient powinien uregulować należności za świadczoną usługę także wówczas, gdy nie otrzymał faktury (sygn. XVII Amc 75/04)

Przetwarzanie danych kredytobiorcy i jego zgoda

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji (Dz. U. nr 189, poz. 1596).

Nowelizacja prawa konsumenckiego: usługi finansowe na odległość

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 122, poz. 1021), dotycząca usług finansowych realizowanych na odległość.

0-708-1... i postępowanie wyjaśniające UOKiK

Okazuje się, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące zasad współpracy między Telekomunikacją Polską a operatorami świadczącymi na jej rzecz usługi z wykorzystaniem numerów rozpoczynających się od 0-708-1…

Zapłata za usługi bez faktury

Sąd uznał, że firma świadcząca usługi internetowe nie ma prawa żądać zapłaty abonamentu bez dostarczenia faktury ani obligować klienta do płacenia za internet, mimo że zrezygnował on z korzystania z tego typu usług (Sygn. akt XVII Amc 73/04).

Reklamy Crazy Frog mogą wprowadzić w błąd dzieci

Moja kablówka bombarduje moje receptory falą reklam. Na niektórych kanałach cały czas lecą reklamy dzwonków Jumby (zwariowana żaba, słodki kurczak, tańczący diabeł i inne jeszcze...). Gdyby mi Saper nie powiedział, nie wiedziałbym, że gdybym zdecydował się wysyłać SMSa lub zadzwonić na podany numer, nie zamówiłbym pojedynczego "dzwonka" do telefonu komórkowego, a zamówiłbym abonament pewnego serwisu (za który co tydzień pobierana jest opłata). W Wielkiej Brytanii właśnie wydano decyzję w tej sprawie...

Przenoszenie numerów po zmianie sieci

Polomtel SA (operator Plusa) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchylenie niewykonalnej, zdaniem spółki, decyzji oraz harmonogramu dotyczącego zapewnienie abonentom telefonów zachowania dotychczasowych numerów również po zmianie sieci. Polkomtel uważa, że prezes URTiP naruszył art. 74 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego poprzez ustalenie harmonogramu w sposób uniemożliwiający wypełnienie tego obowiązku.

Piwo i agencja towarzyska gratis!

PHU BEPOL z Elbląga ma "ciekawą" ofertę... Firma zajmuje się handlem różnymi materiałami budowlanymi: tynki mineralne, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, zaprawy murarskie, parapety, okładziny... Na swoich stronach ma też pewną promocję, którą należy ocenić z punktu widzenia obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa...

Spamer z Florydy uznany winnym "kradzieży" ponad półtora miliarda plików

Dwunastego sierpnia czterdziestosześcioletni Scott Levine został uznany winnym wykradzenia ponad półtora miliarda plików komputerowych (rekordów danych) z firmy Acxiom Corp. Zdaniem władz federalnych - była to jedna z największych tego typu spraw, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w USA, a związana z "kradzieżą" danych.

Rzecznik Praw Dziecka interweniuje

Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros zauważył, że w portalu edukacyjnym www.szkola.net, stworzonym w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła doby internetu" pojawiają się treści wulgarne i obsceniczne. W związku z tym wystosował list do Urzędu Konkurencji i Konsumenta, w którym zaapelował o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia tych treści z portali edukacyjnych.