0-708-1... i postępowanie wyjaśniające UOKiK

Okazuje się, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące zasad współpracy między Telekomunikacją Polską a operatorami świadczącymi na jej rzecz usługi z wykorzystaniem numerów rozpoczynających się od 0-708-1…

Z komunikatu prasowego UOKiK dowiadujemy się, że UOKiK zbada, czy zapowiedziana przez TP SA podwyżka cen połączeń z tymi numerami o 100 proc. nie narusza przepisów ustawy antymonopolowej.

W komunikacie Urzędu czytamy: Obecnie abonenci TP SA mogą realizować np. połączenia międzynarodowe za pomocą numerów rozpoczynających się od 0-708-1, które należą m.in. do Netii, Energisa czy onet.pl. Operatorzy ci za usługi świadczone abonentom Telekomunikacji Polskiej rozliczają się z TP SA na warunkach uzgodnionych w odrębnych umowach. Abonent spółki płaci za połączenie z numerem 0-708-1… według stawki ustalanej przez TP SA. Do tej pory wynosiła ona 29 groszy netto, a więc znacznie taniej niż najniższa opłata za połączenia międzynarodowe Telekomunikacji Polskiej (60 groszy netto). Zdaniem operatorów niezależnych, planowana podwyżka stawek za usługi 0-708-1… na 58 groszy netto spowoduje, że przestaną być one atrakcyjne dla konsumentów, należy ją zatem traktować jako nadużycie przez TP SA siły rynkowej obliczone na eliminację konkurentów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>