konsumenci

Witryna i zbiorowe interesy

W wyniku akcji monitorowania polskich witryn internetowych, podczas której sprawdzano m.in. czy strony internetowe zawierają informacje wymagane dla umów zawieranych na odległość, a także czy spełniają wymogi świadczenia usług drogą elektroniczną, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził nieprawidłowości na witrynie internetowej bydgoskiej Firmy Handlowej FENI sp. z o.o.

Grzywna za nieaktualną stronę

Restauracja z Nowej Zelandii (Tony's Vineyard Restaurant z Henderson, Waitakere) została ukarana grzywną w wysokości 3 tys dolarów za to, że jej strona internetowa była nieaktualna, w szczególności podawał nieprawdziwe ceny oraz menu. Do tego jeszcze doszło 260 dolarów kosztów procesowych. Tego typu sytuacja narusza tamtejsze przepisy prawa uczciwej konkurencji.

Dostęp a odpowiedzialność

Gazeta Prawna: "Operator świadczący usługi dostępu do internetu nie może z góry wyłączać swojej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta. Ponadto ma on obowiązek zwrotu abonamentu za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług i nie powinien od razu odcinać dostępu do sieci klientowi, który zalega z płatnościami".

Stały Polubowny Sąd Konsumencki

Prezes Witold Graboś podpisał z organizacjami pozarządowymi umowę o zorganizowaniu stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Wedle moich informacji umowa taka zostanie podpisana z kolejnymi organizacjami.

Dyskusja wokół cesji i danych

Rzeczpospolita: "Polemika dotycząca dopuszczalności przelewu wierzytelności konsumenckiej i nierozerwalnie związanego z nim udostępnienia danych osobowych dłużnika toczy się na łamach prasy od kilku miesięcy. Wydaje się, że spór jest nie do rozstrzygnięcia".

Stałe polubowne sądy konsumenckie

Właśnie. Poniżej news o Ministerstwie Sprawiedliwości, co mi przypomniało ważną sprawę. Otóż 21 grudnia zeszłego roku Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Roszczenia: gdzie ich dochodzić?

Gazeta Prawna: "Nasz czytelnik zamierza kupić komputer w belgijskim sklepie internetowym. W razie problemów z zagraniczną firmą chciałby dochodzić ewentualnych roszczeń na podstawie polskiego prawa przed polskim sądem. Na stronie www przedsiębiorcy odnalazł informację, że właściwe jest wyłącznie prawo belgijskie. Ma jednak wątpliwości, czy to prawda".

Prawne aspekty wdrożenia dyrektyw

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE) zaprasza w dniu 11 grudnia 2004r. do udziału w warsztatach "Prawne aspekty wdrożenia wspólnotowych dyrektyw w zakresie telekomunikacji, handlu elektronicznego i praw konsumenta" oraz na wykłady i seminaria profesora Wolfganga Kiliana z cyklu "Wprowadzenie do informatyki prawniczej", które odbędą się w dniach 13 (pon) i 14 (wt) grudnia.

Umowy Online?

"Pojęcie zawarcia umowy on-line nie jest pojęciem ustawowym. Kodeks cywilny wyróżnia jednak różne tryby zawarcia umów: ofertowy, aukcyjny, przetargowy czy wreszcie zawarcie umowy w drodze negocjacji. Najbardziej podstawowe znaczenie w obrocie konsumenckim ma tryb ofertowy".

Prawa konsumentów z "aukcją" w tle

Konsument ma prawo zwrócić zakupioną przez Internet rzecz w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny. Wedle Rzeczpospolitej zaskakuje to niektórych "wirtualnych handlowców". Nie wszyscy właściciele internetowych sklepów wiedzą, że mają więcej obowiązków wobec kupujących niż tradycyjni sprzedawcy. Niemiecki Sąd Najwyższy wydał wyrok Az. VIII ZR 375/03.