konsumenci

Zawieranie umów z konsumentem na odległość

"...Ochrona ekonomicznych interesów konsumenta jest jednym z elementów szerokiego programu Wspólnoty Europejskiej dotyczącego polityki ochrony i informowania konsumentów, posiadającego swe potwierdzenie w Uchwałach Rady Europy oraz w przyjętych planach działania Komisji Europejskiej...."

Ceny bazowe w internecie

Niemieckie prawo wymaga uwidocznienia ceny bazowej dotyczącej produktów: przed pakowaniem, produktów sprzedawanych w niezamkniętych opakowaniach, lub produktów sprzedawanych bez opakowania, których cena obliczana jest na podstawie ilości, wagi lub długości.

Spam a prawa konsumenta?

"Posłużenie się wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym i telefonem w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta".