Znów wyłączenie usługi i brak faktury

Mamy kolejne orzeczenie, z którego wynika, iż dostawca internetu nie może zastrzegać w umowie, że klient powinien uregulować należności za świadczoną usługę także wówczas, gdy nie otrzymał faktury (sygn. XVII Amc 75/04)

O wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie krakowskiej sieci komputerowej KSK.NET pisze dzisiejsza Rzeczpospolita: "Sąd zakwestionował temu dostawcy usług internetowych kilka zapisów w stosowanym wzorcu umowy z klientami. KSK.NET zastrzegał m.in., że opłatę należy uiścić z góry w terminie wskazanym w książeczce opłat (lub na fakturze). Klienta z obowiązku zapłaty nie zwalniało jednak niedoręczenie faktury lub książeczki przez dostawcę".

Zdaniem sądu niedozwolone jest postanowienie wzorca umowy, "które groziło automatycznym wyłączeniem usług w razie braku zapłaty dłuższego niż 5 dni po terminie". Co w takim przypadku może zrobić przedsiębiorca? Może żądać odsetek za zwłokę, lub wyznaczyć dodatkowy termin na uregulowanie zaległości.

Wyrok nie jest prawomocny.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>