Debata o elektronicznej publikacji prawa

Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja zorganizowana na w 35-lecie informatyki prawniczej w Polsce, zatytułowana "Informacja prawna a prawa obywatela"

Zgodnie z informacją na stronie gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji wykładowcami byli prof. dr hab. A.Zoll: "Dostęp do informacji o prawie jako prawo obywatela", sędzia Trybunału Konstytucyjnego J.Stępień: "O sztuce ustalania obowiązującego stanu prawnego", sędzia NSA J.Drachal: "Informacje publiczne w praktyce wydziałów informacji sądowej sądów administracyjnych", prof. K.Wójtowicz: "Dostęp do informacji o prawie w prawie i orzecznictwie europejskim", prof. Grażyna Szpor: "Ustawa o informatyzacji administracji publicznej a prawa obywatela", Dr G.Sibiga: "Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacji obywatel − urząd (od informacji do transakcji)", prof. dr hab. Ewa Kustra: "Tworzenie prawa jako układ przetwarzania i przekazywania informacji", prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej - dr hab. Diana Pietruch-Reizes: "Informacja prawna i informatyka prawnicza w Polsce. Geneza - rozwój - perspektywy", dziekan WPiA UG prof. J.Warylewski: "Informacja o prawie a odpowiedzialność karna", mec. T.Kopoczyński: "Systemy informacji prawnej w praktyce adwokata i radcy prawnego".

Dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi relacje z konferencji:

Udostępnianiu prawa ma służyć coraz lepsza jakość oficjalnych publikacji, ale na jego upowszechnianie największy wpływ mają informatyczne zbiory prawa. Obchodzony właśnie jubileusz nawiązuje do opublikowanego w 1971 r. na łamach "Państwa i Prawa" artykułu Jerzego Wróblewskiego "Informatyka prawnicza - możliwości zastosowania cybernetyki". Gdyby nadal prawnicy musieli korzystać z ustaw i orzecznictwa "na piechotę", jak mówi prof. Zoll, narzekania na opieszałość naszych sądów i urzędów byłyby bez porównania większe.

Przeczytaj również felieton: Powszechna znajomość prawa.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>