Otrzymałem odpowiedź z Kancelarii Sejmu

Dziś pocztą elektroniczną otrzymałem odpowiedź na swoje pytanie wystosowane na adres poczty elektronicznej znajdujący się w głównym (tym pod adresem bip.gov.pl) Biuletynie Informacji Publicznej w rekordzie poświęconym Sejmowi RP. Pytanie brzmiało (cytuje w całości): "Niniejszy adres poczty elektronicznej znalazłem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl). Zwracam się z uprzejmym pytaniem: czy istnieje gdzieś Biuletyn Informacji Publicznej Sejmu RP? Pozdrawiam". Oto odpowiedź jaką otrzymałem (załącznik do listu elektronicznego przygotowany w formacie MS Word, sygnatura: BLS-II/151/22090/2003 - zmodyfikowany PDF): "Szanowny Panie, odpowiadając na Pana wystąpienie nadesłane elektroniczną pocztą w dniu 25 listopada 2003 roku, uprzejmie informuję, że informacja o Sejmie RP udostępniona jest na internetowej stronie www.sejm.gov.pl." Dalej pozdrowienia i podpis głównego specjalisty w Biurze Listów i Skarg Kancelarii Sejmu... Postanowiłem doprecyzować pytanie (TXT) pisząc nieco dłuższy list wskazując stosowną ustawę i rozporządzenie i art. 4 tej ustawy, etc... Ciekaw jestem co będzie dalej.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>