Provider i niedozwolone klauzule umowne

Operator świadczący usługi dostępu do internetu nie ma prawa pobierać części abonamentu w sytuacji, gdy na jakiś czas zawiesza świadczenie usługi. Nie może również od razu odcinać dostępu do sieci klientowi, który zalega z płatnościami (Sygn. akt XVII Amc 109/04)

Jest orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, iż pewne klauzule umowne są niedozwolone i zakazał ich stosowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Wszystko się zaczęło w momencie gdy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował postanowienia umowy i regulaminu świadczenia usług regulujących dostęp do internetu.

Gazeta Prawna opisuje te klauzule. Chodzi o sytuacje w których: dostawca usług zastrzega w umowie, że może, na życzenie klienta, zawiesić dostęp do internetu na czas nie krótszy niż 5 miesięcy, jednak w takim przypadku klient musi płacić w tym czasie 1/4 abonamentu.

Inne zastrzeżenie dotyczy sytuacji, w której, jeśli klient spóźnia się z uiszczaniem opłat, provider może odłączyć mu dostęp do internetu. Wedle zakwestionowanej klauzuli ponowna aktywacja mogła nastąpić dopiero wówczas, gdy abonent uiści zaległe wpłaty wraz z odsetkami, oraz poniesie dodatkowe koszty ponownego podłączenia.

Trzecia z zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK klauzul mówi o tym, iż w przypadku roszczeń klienta, odpowiedzialność finansowa dostawcy jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu.

O orzeczeniu pisze rónież Rzeczpospolita: Pozew do sądu przeciwko firmie Into-Net z Gorlic wniosła krakowska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>