Strony www a praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie uczestniczyła na przestrzeni sierpnia 2004 r. w akcji monitorowania polskich witryn internetowych. W jej wyniku stwierdzono, że strona internetowa Firmy Handlowej FENI Sp. z o.o. w Bydgoszczy nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dn. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz w ustawie z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Delegatura w Krakowie wszczęła postępowanie w sprawie stosowania przez FENI praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegające na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, przy rozpowszechnianiu treści oraz mechanizmów obsługujących transakcje kupna - sprzedaży, umieszczonych na stronach internetowych przedsiębiorcy.

W wyniku wezwania, FENI niezwłocznie zobowiązała się podjąć wszelkie działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku z tym, prowadzone postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji w dniu 7.03.2005 r., na podstawie art. 23f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nakładającej na FENI obowiązek doprowadzenia informacji umieszczonych na stronach internetowych do stanu zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów ( w terminie 6 tygodni od daty uprawomocnienia się decyzji).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>