Rządowy projekt noweli do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

Rzeczpospolita: "Internetowy bank będzie musiał przed zawarciem umowy z konsumentem powiadomić nie tylko o warunkach transakcji, lecz także, jaki sąd będzie rozstrzygał ich ewentualny spór. Obowiązek taki przy umowach dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość (np. przez Internet) wprowadza rządowy projekt noweli do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów".

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (druk nr 3855 wpłynął 30 marca 2005 roku), który został skierowany 5 kwietnia 2005 roku do I czytania do Komisji Gospodarki z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 19 kwietnia 2005.

Projekt ten ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a w szczególności dostosowanie polskiego systemu prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z 23 września 2002 roku dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/EW. Jak czytamy w uzasadnieniu: poprzednia nowelizacja ustawy nie wdrożyła w pełni postanowień ww. dyrektyw, stąd teraz istnieje potrzeba uzupełnienia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>