Identyfikacja użytkowników kawiarenek we Włoszech

Włoscy przedsiębiorcy, którzy umożliwiają publiczny dostęp do internetu (tak jak np. w kawiarence internetowej) powinni podjąć odpowiednie kroki, by zidentyfikować swoich klientów.

CNN publikuje artykuł na ten temat (a raczej przytaczając depesze Associated Press), zgodnie z którym we Włoszech zaczęło obowiązywać właśnie nowe prawo, które poza identyfikacją klientów (chodzi o ich legitymowanie oraz robienie fotokopii ich dokumentów tożsamości) zobowiązuje właścicieli publicznych punktów dostępu do internetu również do zbierania oraz przechowywania informacji na temat oglądanych przez nich stron. Jak zauważono w tekście - treść prywatnej korespondencji pozostaje nadal chroniona przez prawo i może być ujawniona jedynie na polecenie sądu... Kawiarenki powinny być zarejestrowane w lokalnym posterunku policji.

Włochy są jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nakazuje przechowywanie danych identyfikujących użytkowników publicznie udostępnianego internetu. W Szwajcarii użytkownicy muzą okazać dokument tożsamości.

Jak wynika z ww. depeszy - kawiarenki we Włoszech pustoszeją.

Nowe włoskie przepisy stanowią część pakietu regulacji antyterrorystycznych, przyjętego w tym kraju po ataku na londyńskie metro. Zaczyna się proces, który opisany został w liście otwartym przeciwników retencji danych w Europie.

Więcej doniesień na tego ten i podobne tematy w działach poświęconych retencji danych telekomunikacyjnych oraz prywatności

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>