Oferta na świadczenie usługi powszechnej

Telekomunikacja Polska jako jedyny podmiot złożyła ofertę w konkursie na świadczenie usługi powszechnej. 30 listopada 2005 r. upłynął termin składania ofert. Komisja konkursowa sprawdza ofertę pod względem formalnym.

Postępowanie konkursowe jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład (Dz. U. Nr 103, poz. 867).

Usługa powszechna to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.

W skład usługi powszechnej Prawo telekomunikacyjne zalicza:

* przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług, zwanej "ISDN";

* utrzymanie ww. łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

* połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet;

* udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;

* świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

* świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej:

* dostarcza na żądanie abonenta bezpłatny szczegółowy wykaz wykonanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych (billing);

* zapewnia abonentom możliwośc nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług;

* zapewnia abonentom możliwość zablokowania połączeń wychodzących powyżej określonej przez abonenta górnej kwoty faktury.

Przedsiębiorcy wyznaczonemu przysługuje dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej w przypadku ich nierentowności. Dopłatę ustala Prezes URTiP w wysokości kosztu netto świadczenia usługi powszechnej.

Prezes URTiP rozpoczął 2 września 2005 r. konkurs, udostępniając specyfikację warunków kunkursowych. Zainteresowane podmioty mogły składać oferty na świadczenie usługi powszechnej na obszarze jednej strefy numeracyjnej, wybranych stref numeracyjnych albo na obszarze całej Polski.

W dniu 30 listopada 2005 r. upłynął termin składania ofert w konkursie. Jedyną ofertę świadczenia usługi powszechnej na terenie całego kraju złożyła Telekomunikacja Polska - operator o największym udziale w rynku telefonii stacjonarnej.

Obecnie komisja konkursowa rozpoczęła I etap sprawdzania oferty pod względem formalnym (m.in. kompletność oferty i jej zgodność ze specyfikacją warunków konkursu).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>