faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne a drukowanie i przechowywanie

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/379/253/2005/AS). Pytanie dotyczyło rezygnacji z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej w przypadku faktur elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym i za pomocą systemu EDI.

EDI, integralność, autentyczność i umowa

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/379/252/2005/AS). Pytanie dotyczyło m.in. oświadczenia realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści oraz kwestii umowy dotyczącej EDI. Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wątpliwości wokół e-faktury

W Polsce mamy problemy z podpisem elektronicznym, sporo wątpliwości wzbudzają przepisy o fakturach elektronicznych, a przecież to jeszcze nie koniec problemów, bo przecież warto się zastanowić co się będzie działo z elektroniczną fakturą jeśli wystawiający je kontrahenci będą mieli swoją siedzibę w innym kraju?

Faktura wystawiona w formie elektronicznej w pliku PDF i odliczenia podatku

Dolnośląski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP II 443/1/328/05). Pytanie dotyczyło pliku PDF i prawa do odliczenia kwoty podatku, oryginału faktury oraz zastosowania przepisów rozporządzenia.

O fakturze elektronicznej raz jeszcze

Pojawił się artykuł w Computerworldzie o fakturach elektronicznych autorstwa Mateusza Michałowskiego: "faktury elektroniczne przyjmują się w Polsce wolno i z oporami".

Co z elektronicznymi fakturami?

Całkiem niedawno Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Rozporządzenie weszło w życie 4 sierpnia. Wymaga ono, aby faktury w formie elektronicznej były opatrzone specjalnym, bezpiecznym podpisem lub przesyłane w systemie EDI (chodzi o system elektronicznej wymiany dokumentów).

Faktura eeee-lektroniczna

Gazeta Bankowa komentuje na swoich łamach wprowadzenie przepisów o fakturze elektronicznej: "W latach osiemdziesiątych na ekranach polskich kin pojawił się film Elektroniczny morderca. Dziś prawdopodobnie na afiszach pojawiłby się e-Morderca. Takie zwroty, jak e-podpis czy e-faktura mają w sobie moc zaklinania rzeczywistości, przez co stosowane są z upodobaniem, lecz brakuje im mocy, by tę rzeczywistość przekształcać".

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku - faktury elektroniczne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119)

Faktury elektroniczne wchodzą w życie. Tylko czy będą żywe?

Główne gazety piszą dziś z zapałem: od czwartku (znaczy się od dziś) polskie firmy mogą wystawiać i przesyłać kontrahentom faktury istniejące tylko w wersji elektronicznej. Czy e-faktury będą popularne wśród przedsiębiorców? - pyta Gazeta Wyborcza.

Faktury elektroniczne z podpisem

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, ich przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wejdzie w życie 3 sierpnia.