faktury elektroniczne

Generowanie faktur w formacie PDF, wydruki ze strony

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. I US-II/443/43/06). Chodziło o możliwości stosowania nowego sposobu wystawiania i dostarczania klientom oryginałów faktur VAT. Naczelnik urzędu postanawił uznać stanowisko strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe. Chodziło o wygenerowanie faktury w formacie PDF, lub specjalistyczne oprogramowanie na stronie internetowej sprzedawcy.

Potwierdzenie otrzymania faktury i miejsce świadczenia usług

Urząd Skarbowy w Płocku wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1419/UPO-443-10/06/DC). Chodziło m.in. o adnotację iż podatek rozlicza nabywca, o skorygowanie zapłaconego podatku po uzyskaniu informacji, że kontrahent zagraniczny fakturę otrzymał, o potwierdzenie otrzymania elektronicznej faktury przez kontrahenta zagranicznego. Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Faktura elektroniczna a papierowa faktura korygująca

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/450/300/2005/GW). Pytanie dotyczyło tego, czy wolno Spółce wystawiać faktury VAT w formie elektronicznej, przy równoczesnym wystawianiu faktur korygujących do tych faktur VAT w formie papierowej? Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Wiele pytań o integralność, przechowywanie i oświadczenia operatora EDI

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1472/RPP1/443-103/2006/PS). Spółka zadała dużo pytań, głównie o umowę modelową dotyczącą EDI, o integralność i autentyczność w przypadku gdy forma wydruku lub tego co widać ne ekranie jest inna niż w kodzie, o oświadczenie realizatora usługi EDI, że stosowana przy przesyłaniu danych technologia gwarantuje autentyczność danych i integralność treści, o miejsce przechowywania faktury elektronicznej, o udostępnianie organom skarbowym faktur...

Faktura otrzymana drogą internetową z zagranicy i faktura wewnętrzna

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1424/1110/443/135/2005/IW). Pytanie: Czy faktura otrzymana drogą internetową od kontrahenta belgijskiego spełnia wymogi dowodu księgowego? Czy faktura wewnętrzna wystawiona na jej podstawie daje prawo do odliczenia podatku VAT?

Znów o elektronicznych fakturach - firmy się ich boją

Tym razem o temacie faktur elektronicznych pisze Gazeta Prawna. Ciekawe, kto napisze jutro, ale jeśli ktoś napisze, to chętnie zrelacjonuje. GP podaje trzy bariery: technologiczna (pisałem już o tym, że brak jednego standardu podpisu), psychologiczną (firmy boją się nowych rozwiązań), trzecia to ryzyko prawne - przepisy nie są jednoznaczne. GP nie wspomina o EDI...

O elektronicznych fakturach po pół roku

Minęło pół roku. W prasie ukazują się artykuły podsumowujące te pół roku faktur elektronicznych. Środowisko jeszcze przed przyjęciem rozporządzenia sygnalizowało, że projekt może się nie przyjąć. Projekt, który następnie przyjął nazwę "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119)". Trzeba zrobić coś z podpisem elektronicznym?

Wydruk obrazu faktury po zalogowaniu się na stronę a przesłanie faktury elektronicznej

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej wydała decyzję w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PPB2-4407/I/79/2005). Pytanie: Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?

Oświadczenie realizatora usługi EDI, podpis elektroniczny i ekran monitora

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. OG-005/192/PP-1/443/64/2006). Pytanie dotyczyło oświadczenia realizatora usługi EDI, autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści, o możliwość zrezygnowania z drukowania i posiadania oryginałów faktur w formie papierowej, o inna formę graficzną i tą, którą przechowuje system komputerowy. Naczelnik Urzędu uznał, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Forma graficzna elektronicznej faktury

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/379/254/2005/AS). Pytanie dotyczyło formy graficznej innej w systemie i innej na wydruku i ekranie. Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.