faktury elektroniczne

Faktura elektroniczna - jeszcze nie u nas

Chociaż obecnie Ministerstwo Finansów nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, to zmiany muszą nastąpić jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pewna polska firma skierowała do lokalnego urzędu skarbowego zapytanie, czy może wystawiać faktury w formie elektronicznej.

Podpis w dobie internetu

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, iż podpis na fakturze musi być wykonany własnoręcznie. Żaden przepis nie umożliwia zastąpienia go podpisem skanowanym (sygn. akt III SA 3054/00)