faktury elektroniczne

Zwrot koncepcyjny w sprawie Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej i system InDyGo

[Jedno okno niezamurowane w kamienicy na warszawskiej Pradze] Niedawno relacjonowałem doniesienia prasy na temat koncepcji "jednego okienka" (por. Jedno okienko będzie jednak zamknięte). Wedle aktualnego stanu prawnego - od 1 stycznia 2007 roku mają wejść w życie niektóre przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a konkretnie te, które stanowią ramy prawne dla utworzenia i działania Centralnej Informacja o Działalności Gospodarczej. Podnoosi się jednak, że gminy nie są przygotowane, że nie ma pieniędzy na realizację ustawy, etc. Stąd konieczność zweryfikowania nieco stanu prawa. Wedle nowej koncepcji – zamiast w gminach – „jedno okienko” realizowane będzie za pomocą urzędów skarbowych. Poniżej kilka słów na temat aktualnych koncepcji z prośbą o dopisywanie w komentarzach własnych uwag (również od webmasterów), dotyczących zagrożeń dla systemu.

Dostęp organów do faktur elektronicznych

Co to znaczy "natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do faktur elektronicznych"? Czy przedsiębiorcy muszą podłączyć swoje systemy finansowo księgowe do internetu, by organy podatkowe lub kontroli skarbowej mogły sobie zdalnie przeglądać taką dokumentację? A co z interfejsami? Przecież faktury elektroniczne mogą być przechowywane w różnych formatach - czy oznacza to, że przedsiębiorca ma zapewnić nie tylko dostęp, ale również poprawne wyświetlanie? A jeśli to uzależnione jest od sposobu działania "własnościowego" oprogramowania, to czy oznacza to przymusową licencję? Mamy stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IPB_1/4407-0002/06/I), z którego wynika, że dostęp może być zapewniony tylko na zasadzie pracy w czasie rzeczywistym czyli "on-line"".

Elektroniczna kopia elektronicznego oryginału faktury elektronicznej

Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, to okazuje się, że urzędnicy zaczynają kwestionować dokumenty elektroniczne wystawione przez podatników. Kiedy mowa o fakturach elektronicznych, to trzeba brać pod uwagę nie tylko stosowne rozporządzenie, ale całość przepisów o fakturowaniu. Rodzi to poważne problemy, a przepisy jak były niedoskonałe, tak niedoskonałe są nadal. Jest natomiast postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Opolskiego Urzędu Skarbowego (sygn. PP/443-4-1-GK/06)...

Jakie są sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej?

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-22/06), w którym odniósł się do pytania: Jakie są sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także zasady przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Faktury a system EDI

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1471/NUR1/443-45/06/IK). Pytanie: Czy przedstawiony sposób przechowywania faktur elektronicznych jest poprawny? Interpretacja dotyczy wystawiania niektórym swoim odbiorcom faktur elektronicznych przy zastosowaniu wymiany danych elektronicznych (EDI)

Faktura a system zabezpieczona kluczem certyfikowanym

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-25-2/06). Pytanie o działania zmierzające do wdrożenia elektronicznego przesyłania faktur. Chodziło m.in. o wystąpienie o przyznanie klucza do serwera do szyfrowania informacji przesyłanych do klienta, a faktura wygenerowana przez system zabezpieczona kluczem certyfikowanym dla serwera nie będzie wymagała ze strony podatnika podpisu. Urząd uznał, że stanowisko jest prawidłowe.

Faktura elektroniczna a koszt uzyskania przychodu

Urząd Skarbowy w Pruszkowie wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1421/BF/415-18/GJ/06). Pytanie: Czy wydatek udokumentowany fakturą w wersji elektronicznej bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi podatnika stanowi koszt uzyskania przychodów? Chodziło o wydatki na rozmowy w systemie Skype.

Data rzeczywistego wprowadzenia faktur elektronicznych

Opolski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-1-1-GK/06). Pytanie: Czy strony mają pełną dowolność, co do daty rzeczywistego wprowadzenia faktur elektronicznych tzn. czy po akecptacji kontrahenta wystawiania faktur w formie elektornicznej przez pewien czas można w dalszym ciągu stosować faktury w formie papierowej? Naczelnik Urzędu uznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe.

Posiadanie zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej i awaria systemu

Opolski Urząd Skarbowy wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. PP/443-2-1-GK/06). Pytanie: Czy w przypadku rozpoczęcia wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej można czasowo wrócić do formy papierowej (np. w związku z awarią systemu komputerowego), co będzie skutkowało tym, iż w danym okresie rozliczeniowym Spółka może posiadać zarówno faktury w formie elektronicznej jak i papierowej? Naczelnik urzędu uznał, że stanowisko spółki jest prawidłowe.

Dokumentowanie sprzedaży towarów w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (Sygn. 1473/WV/443/465/6/2006/AS). Pytanie: Czy można dokumentować sprzedaż towarów sporządzając fakturę VAT w systemie EDI z pominięciem kwoty brutto słownie, oraz czy pytający nie będzie z tego powodu narażeni na sankcje z tytułu Ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy? Naczelnik Urzędu stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.