Korzystanie z odbiorników w trakcie pracy

W Sejmie znajduje się Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jaki ma mieć cel? Projekt ma na celu zmianę zasad korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych w trakcie pracy w miejscach publicznie dostępnych. Projekt ma zatem na celu doprecyzowanie przepisu i de facto rozszerzenie nieco dozwolonego użytku.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 889 (PDF), który wpłynął do Sejmu 23 czerwca 2006, a skierowano go właśnie, tj. 21 sierpnia 2006 do czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu) dostępny jest na stronie Sejmu. Jednak to krótki projekt, więc zacytuje go w całości poniżej:

Ustawa
z dnia ...................... 2006 r.
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 1
1. Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904) otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, chyba, że łączy się z tym bezpośrednio osiąganie korzyści majątkowych.”

2. W art. 24 po ust. 2 dodaje się ust 21 o treści:

„21. W szczególności nie wiąże się bezpośrednio z osiąganiem korzyści majątkowych korzystanie z utworów przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz przez pracowników, w zakresie własnego użytku osobistego.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

No i jeszcze uzasadnienie:

Treść art.24 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczy niezmiernie doniosłych praktycznie kwestii, związanych z korzystaniem z utworów dla własnych potrzeb osobistych przez przedsiębiorców oraz pracowników. Jednakże trudna dowodowo przesłanka, w postaci wykazania, że korzystanie z utworów w miejscach, do których mają dostęp osoby trzecie nie wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowych spowodowało, że zasadniczo każde odtwarzanie nagrań, słuchanie radia czy oglądanie telewizji w przedsiębiorstwach usługowych wymaga zawarcia stosownych umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi czy pokrewnymi. W wielu przypadkach jest to dodatkowe obciążenie przedsiębiorcy, nie znajdujące uzasadnienia w konieczności ochrony wskazanych praw. Zwykle bowiem, w szczególności w takich zakładach, jak fryzjerski, szewski czy kosmetyczny korzystanie z utworów ma charakter osobistego użytku, służąc potrzebom duchowym przedsiębiorcy lub pracowników.

Projektowana nowelizacja art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ma zatem na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, na jakie napotyka stosowanie tego przepisu w jego aktualnym brzmieniu, jak również pozwoli usankcjonować od lat akceptowany obyczaj korzystania z utworów dla własnych potrzeb w zakładach usługowych typu rzemieślniczego. Jest kwestią notoryjną, iż słuchanie radia, oglądanie telewizji czy nagrań płytowych, jest elementem uatrakcyjnienia własnej pracy osób pracujących w takich zakładach, jak fryzjerski, szewski czy kosmetyczny. Korzystanie z usług przez klientelę w żadnym razie, nawet zwyczajowo, nie wiąże się z tą okolicznością. Nikt nie wybiera przecież przedsiębiorcy, świadczącego tego typu usługi ze względu na to, iż przy okazji wysłucha określonych utworów.

Podkreślić należy, iż projektowany ustęp 21 art. 24 ustawy nie zmienia stanu prawnego w zakresie obowiązków przedsiębiorców, z których funkcjonowaniem łączy się majątkowe wykorzystanie utworów, czy szerzej – programów (typu sklepy czy restauracje). Dodanie terminu „bezpośrednio” niewątpliwie ułatwi dokonywanie stosownych ocen, uściślając zakres uprawnienia, płynącego z treści nowelizowanego przepisu.

Upoważnionym do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy jest Michał Wójcik (PiS, prawnik).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Posłowie ruszają z nowelą autorskiego

VaGla's picture

Życie Warszawy relacjoinuje prace nad nowelizacją: "Posłowie chcą zamienić kategorię "korzyści majątkowej" na kategorię "bezpośredniej korzyści majątkowej". - Dzięki temu np. fryzjer czy kosmetyczka nie będą płacili za to, że gra muzyka w ich miejscu pracy, ponieważ jest tam tylko przy okazji, a nie przygotowana specjalnie dla klientów - zaznaczył Wójcik. Dodał, że nowe uregulowania nie obejmą pubów, dyskotek i wszystkich miejsc, w których muzyka odgrywa większą rolę".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>