I jeszcze o organizacjach zbiorowego zarządzania i monopolach na zarządzanie

Tym razem o trzech postępowaniach antymonopolowych wszczętych właśnie przez Prezesa UOKiK (równolegle z tymi, dotyczącymi klauzul na opakowaniach płyt DVD), z których ma wynikać, czy ZPAF, STOART i SAWP (organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) naruszyły prawo. Chodzi o żądanie powierzenia wyłącznie im zarządzania wszystkimi prawami autorów i wykonawców.

A w komunikacie opublikowanym na stronach UOKiK czytamy:

W toku trzech postępowań Prezes UOKiK rozstrzygnie, czy Związek Polskich Artystów Fotografików, Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP stosowały antykonkurencyjne praktyki. Wątpliwości UOKiK wzbudziło żądanie (w statutach lub regulaminach) od twórców i artystów powierzenia zarządu prawami autorskimi w pełnym zakresie. W efekcie, osoby zainteresowane nie mogą podpisać umowy ze ZPAF, STOART bądź SAWP tylko w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji, a inne – na przykład do zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu – realizować za pośrednictwem konkurencyjnych organizacji.

Postępowania będą również prowadzone na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Kwestionowane praktyki stowarzyszeń były wielokrotnie uznawane za naruszające konkurencję w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym. W 2004 roku Prezes UOKiK nałożył na Stowarzyszenie ZAiKS 500 tys. złotych kary za wymuszanie na autorach udzielania wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do utworów muzycznych łącznie w zakresie publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz emisji w radiu i telewizji. Decyzja została podtrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i czeka na rozstrzygnięcie przez Sąd Apelacyjny.

Za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w powyższym zakresie grozi kara pieniężna w wysokości do 10 proc. przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym nałożenie sankcji.

O sprawie dotyczącej zespołu Brathanki oraz tego, że Stowarzyszenie ZAIKS zgodziło się zarządzać prawami autorskimi tego zespołu, ale pod warunkiem, że będzie to robiło na wszystkich polach eksploatacji: publicznego wykonania, nagrań mechanicznych oraz emisji w radiu i telewizji, pisałem w tekście Projekty "własności intelektualnej" i prawo do kopiowania...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

porządkowy link. Uprawomocnienie decyzji UOKiK

Myślę, że warto dla porządku podlikować do komunikatu prasowego uokik http://www.uokik.gov.pl/pl/120/art386.html

Uprawomocniła się właśnie, na skutek oddalenia przez SN skargi kasacyjnej ZAIKS, decyzja UOKIK nakładająca na ZAIKS 500 tyś zł w związku z nadużywaniem pozycji rynkowej (sprawa zespołu Brathanki)

J.U.S.T. Journeying Unit Skilled in Troubleshooting

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>