Minister podpisał faktury

Puls Biznesu: "Wiadomo już, jakie będą zasady stosowania w Polsce faktur elektronicznych. Podpisane właśnie przez ministra finansów rozporządzenie o e-fakturach będzie wyjątkowo korzystne dla czterech firm dostarczających tzw. bezpieczne podpisy elektroniczne (Unizeto, TP Internet, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)". Rozporządzenie przewiduje jednak obowiązkowe opatrywanie faktur elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym...

Warto przypomnieć uwagi PIIT do projektu rozporządzenia: "z punktu widzenia obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych, zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu dla weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest niezbędne dla zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktury i integralności jej treści, powoduje przy tym dodatkowe koszty. Wystarczające w tym względzie jest zastosowanie zwykłego bezpiecznego podpisu elektronicznego".

Rozporządzenie parafować musi jeszcze minister nauki i informatyzacji, a na razie jest to projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną (PDF).

Cóż. Wypada zacytować jeszcze dziennikarza, który relacjonuje: "We wtorek wiceminister uznał, że wprowadzenie obowiązku bezpiecznego e-podpisu jest koniecznym warunkiem jego rozwoju w Polsce, a koszty nie będą wysokie". I chciałoby się zapytać czy elekroniczny podpis dla obywateli, czy obywatele dla elektronicznego podpisu?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>