Faktury elektroniczne z podpisem

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, ich przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wejdzie w życie 3 sierpnia.

Zostało ono podpisane 14 lipca, a ukazało się w Dzienniku Ustaw z 20 lipca (nr 133, poz. 1119).

Dla Rzeczpospolitej komentuje Joanna Stawowska, doradca podatkowy w firmie Deloitte: "...jednak obecnie na naszym rynku działają tylko cztery firmy oferujące usługi udostępniania podpisu elektronicznego, to w praktyce może być problem z jego uzyskaniem, a wtedy całe rozporządzenie okaże się mało przydatne..."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>