Raport Komisji Europejskiej o rynkach łączności elektronicznej

Jakiś czas temu (bo w lutym) opublikowano Raport Komisji Europejskiej na temat stanu implementacji przepisów unijnych w zakresie regulacji i rynków łączności elektronicznej - raport za rok 2005. Okazuje się, że państwa członkowskie dokonały znacznych postępów we wdrażaniu wspólnotowych przepisów telekomunikacyjnych (pakiet Dyrektyw UE z 2002 r.), które otwierają rynki dla nowych operatorów.

Raport można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej lub pobrać ze strony Urzędu Kominikacji Elektronicznej.

Zastanawiam się ile jeszcze interesujących raportów i innych dokumentów opublikowano "już jakiś czas temu", a ja tego nie odnotowałem. Hmm...

Z Raportu dowiadujemy się, że "Sektor usług łączności elektronicznej nadal stanowi największy segment całego sektora ICT (informatyki i telekomunikacji), generując 44,4% całkowitej wartości, co stanowi wzrost w porównaniu z poziomem 43% w roku ubiegłym. Wartość sektora w 2005 r. wynosiła 614 mld euro, z czego 273 mld euro pochodziło z usług łączności elektronicznej."

Wskaźnik penetracji rynku linii szerokopasmowych w UE, 1 października 2005 r.

Wskaźnik penetracji rynku linii szerokopasmowych w UE, 1 października 2005 r.

Ciekawe stwierdzenie dotyczące VoIP:

"Usługi telefonii internetowej (np. VoIP) są obecnie dostępne w większości państw członkowskich. Choć nie mają one jeszcze zasadniczego wpływu na przychody z tradycyjnych stacjonarnych usług głosowych, możliwe wejście na rynek przebojowych, nowych dostawców usług VoIP motywuje istniejących operatorów do reakcji w postaci własnych produktów VoIP, lub pakietów zawierających usługi głosowe.

Komisja popiera niski stopień regulacji i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że szereg krajowych organów regulacyjnych przyjęło postawę perspektywiczną, odzwierciedlającą podejście Komisji, w zakresie regulacji VoIP. Komisja uzgodniła z szeregiem krajowych organów regulacyjnych, że VoIP stanowi część rynku połączeń głosowych, i dała wyraz swoim preferencjom w zakresie stosowania łagodnych regulacji. W związku z tym regulacje dotyczące VoIP w Państwach Członkowskich były dotychczas wyważone. Wydaje się, że w praktyce przeszkody w wejściu na rynek są niskie."

No i we wnioskach można przeczytać:

"Obecnie trwa przegląd aktualnych ram prawnych i, mimo iż przepisy wymagają rozpoczęcia tego procesu w 2006 roku, stopień postępu przy wdrażaniu aktualnych ram prawnych stanowi dobrą podstawę dla konsumentów, uczestników rynku i wszystkich głównych zainteresowanych podmiotów do oceny potrzeby reformy, zwłaszcza w świetle przyszłych zmian technologicznych, rynkowych i społecznych"...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>