Przedsiębiorca prowadzący kawiarenkę internetową

"W przypadku prowadzenia kawiarenki internetowej przedsiębiorca taki, będzie również dostawcą usług telekomunikacyjnych. Obowiązek wpisu przedsiębiorców prowadzących kawiarenki internetowe powinien być respektowany, ponieważ ustawa Prawo telekomunikacyjne nie przewiduje żadnych zwolnień i wyłączeń w tym zakresie".

Na stronie UKE dostępna jest odpowiedź na pytanie "Czy prowadzenie działalności gospodarczej w formie kafejki internetowej stanowi działalność regulowaną i podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?"

Na tak postawione pytanie odpowiedziano jak we wstępie. Podstawa? Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), w związku z definicją "przedsiębiorcy telekomunikacyjnego" znajdującą się w art. 2 pkt 27 ustawy oraz "usługi telekomunikacyjnej", zawartą w art. 2 pkt 48 tej ustawy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>