Kolejne konsultacje (polskie i europejskie) na temat IPRED

Warto odnotować konsultacje, które rozpoczęły się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a które dotyczą "cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej". Konsultacje te mają potrwać do 15 marca. To istotny temat. Chociaż Komisja już parokrotnie konsultowała kwestie egzekwowania, teraz stara się zebrać dodatkowe głosy w dziedzinie normowanej w Europie dyrektywą IPRED. Ciekawe, czy po historii z ACTA coś nowego z tego wyniknie?

MKiDN przygotowuje się do stworzenia własnej odpowiedzi w trwających od pewnego czasu konsultacjach Komisji Europejskiej: Civil enforcement of intellectual property rights: public consultation on the efficiency of proceedings and accessibility of measures (każdy może wziąć udział w konsultacjach europejskich, które potrwają do 30 marca). Informację na temat konsultacji ministerialnych można znaleźć pod tytułem Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej. Spodziewam się, że głosy, które wpłyną do MKiDN potem przekują się (w ten lub inny sposób) na stanowisko polskiego rządu. Zatem jeśli interesujecie się Państwo tematem - to możecie wziąć udział zarówno w konsultacjach ministerialnych, jak i w tych, dla których ministerstwo chce przygotować stanowisko, czyli w europejskich.

Tym razem rozdzielnik MKiDN (PDF) zawiera w sobie 80 pozycji. Chociaż nie widzę Fundacji Panoptykon, Fundacji Nowoczesna Polska, czy Internet Society Poland. No, ale 80 pozycji to i tak nieźle. Ciekawe, że pojawiły się na tej liście kancelarie prawne... W sumie, to dlaczego nie?

Generalnie jest tak: jest sobie Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Chodzi o dyrektywę nazywaną w skrócie IPRED - od słów Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Można w niej przeczytać:

(28) Oprócz środków cywilnych i administracyjnych, procedur oraz środków naprawczych przewidzianych niniejszą dyrektywą, we właściwych przypadkach środkami zapewniającymi stosowanie prawa własności intelektualnej są sankcje karne.

Potem zaczęto się przyglądać, w jaki sposób ta dyrektywa działa, jak ją implementowano w poszczególnych krajach, gdzie są nieszczelności (gdzie jeszcze trzeba walczyć z "piractwem" i jakimi środkami), gdzie i jakie są różnice, problemy z egzekwowaniem praw własności intelektualnej. Potem, w 2010 roku, opublikowano raport na temat implementacji: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Potem przeprowadzono konsultacje, które zakończyły się w marcu 2011 roku. Zastanawiano się potem jeszcze, jak w erze cyfrowej egzekwować te prawa. Potem wybuchła ACTA, teraz zaś Komisja stara się zebrać dodatkowe głosy na temat egzekwowania praw nazywanych prawami własności intelektualnej. No i te głosy teraz mają dotyczyć środków cywilnych.

A przy okazji zachęcam do lektury historycznych już tekstów publikowanych w tym serwisie, a poświęconych IPRED:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Coś czasami nie za dużo

Coś czasami nie za dużo jest tych betonowych organizacji ochrony praw autorskich poprzedniej epoki (wraz z zasiadającymi w nich ludźmi, też z co najmniej poprzedniej epoki, jak nie dwóch), a za mało reprezentacji "nowej" epoki która trwa od 10 lat, ale jeszcze nie którzy jej nie zauważyli ?

Coś czuje, że opinia nie będzie taka, jaką byśmy oczekiwali po ACTA...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>