IPRED: wyniki europejskich konsultacji

Ogłoszono wyniki komisyjnych konsultacji na temat egzekwowania praw własności intelektualnej. Wśród różnych stanowisk nadesłanych do Komisji Europejskiej można znaleźć również stanowisko polskiego rządu wyrażone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do Komisji trafiło 380 różnych stanowisk, w śród których trafiłem też na takie, które zawierało się w jednym akapicie. Warto - jak uważam - zapoznać się z tymi materiałami.

Materiały dotyczące tych konsultacji najlepiej eksplorować poprzez stronę Consultation on the Commission Report on the enforcement of intellectual property rights. Tam też link do opublikowanych stanowisk (serwis Komisji przygotowano w oparciu o konfuzyjny mechanizm sesji, w którym różne strony docelowe lądują pod jednym URL). Podsumowanie Komisji można znaleźć w pliku COMMISSION REPORT ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (PDF)

Państwa oczywiście może zainteresować wiele różnych stanowisk i głosów (jest z czego wybierać i co czytać), ale ja postanowiłem przywołać stanowisko zawarte w materiale nadesłanym Komisji przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PDF):

(...)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela wyrażony w sprawozdaniu pogląd, zgodnie z którym skuteczne środki egzekwowania praw własności intelektualnej są niezbędne w celu promowania innowacyjności i kreatywności. Zgadza się również z opinią, że pomimo stworzenia przez dyrektywę wysokich standardów prawnych służących egzekwowaniu różnego rodzaju praw, skala i wartość finansowa naruszeń praw własności intelektualnej są w dalszym ciągu wysokie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, chociaż nie jedyną, jest zwiększenie naruszeń praw własności intelektualnej za pośrednictwem Internetu. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega fakt, iż dyrektywa nie została skonstruowana z myślą o tym wyzwaniu i popiera prace nad odpowiednimi rozwiązaniami umożliwiającymi skuteczniejsze egzekwowanie praw w środowisku cyfrowym, zastrzegając równocześnie prawo do przedstawienia ostatecznego stanowiska na temat ich formy i treści po opublikowaniu właściwych projektów.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pragnie również podkreślić konieczność systemowego podejścia do zagadnienia zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, opartego o prawne, ekonomiczne i społeczne analizy tego rodzaju zjawisk oraz ich przyczyn. W szczególności Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje w tym zakresie na rezultaty prac Europejskiego Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa, utworzonego na mocy Komunikatu Komisji z dnia 11 września 2009 r. w sprawie poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym. Ważne jest także, aby projektowane w przyszłości instrumenty legislacyjne uwzględniały szeroki kontekst regulacji europejskich, nie tylko dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, ale także handlu elektronicznego, ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności. Regulacje prawne w tych obszarach powinny być jak najbardziej spójne i jednoznaczne, tak aby uniknąć rozbieżności w interpretacjach pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy sądami w obrębie jednego państwa.

Powinny także brać pod uwagę aspekty związane ze swobodą obrotu gospodarczego za pośrednictwem Internetu, tak aby nowo przewidziane instrumenty nie stanowiły nadmiernych obciążeń dla użytkowników. Stanowisko to wynika z okoliczności, że jednym z celów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest usuwanie nadmiernych barier administracyjnych, które są hamulcem rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego też, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że opracowanie nowych instrumentów nie powinno ponad miarę obciążać samych zainteresowanych podmiotów, a jedynie prowadzić do opracowania optymalnych rozwiązań akceptowalnych dla uczestników obrotu gospodarczego w Internecie.
(...)

Często na łamach tego serwisu zachęcam do brania udziału w konsultacjach europejskich. By wziąć w nich udział nie trzeba wiele. Swoje stanowisko można przesłać w języku polskim, można to zrobić zwykłym mailem. Wśród zgłoszonych i odnotowanych przez Komisję stanowisk w powyżej odnotowanych konsultacjach znalazł się m.in. mail p. Łukasza Kopiszki (PDF), który linkuję tu jako ciekawostkę.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>