Inicjatywa MAiC dot. zbiórek publicznych - krok do tyłu

"Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, wystosował list w sprawie zbiórek publicznych do posła Waldy’ego Dzikowskiego, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W liście minister Boni zwrócił uwagę, że przy dążeniu do zamierzonego celu, jakim jest liberalizacja przepisów dotyczących zbiórek publicznych najlepszy efekt da zmiana całej ustawy." - to fragment notatki opublikowanej dziś na stronach MAiC.

Pełną treść notatki można znaleźć pod tytułem MAC proponuje wycofanie poprawki ws. zbiórek publicznych – dla liberalizacji przepisów lepsza zmiana całej ustawy, chociaż nie ma tam treści samego listu. Ponoć jest w nim propozycja wycofania poprawki złożonej wcześniej przez MAiC.

Chodzi oczywiście o sprawę, którą opisywałem w dziale crowdfunding niniejszego serwisu.

Dla porządku wspomnę jeszcze, że moment składania poprawki do podkomisji, jest uwieczniony na nagraniu z obrad tej podkomisji, a której posiedzenie odbyło się 13 czerwca (nagranie dostępne jest w archiwalnych transmisjach Sejmu - sam moment zaś rozpoczyna się od parametru 13:18 - czyli w trzynastej godzinie i osiemnastej minucie nagrania (co nie znaczy, że ta podkomisja tyle trwała, a jedynie, że tak udostępniono materiał Sejmu).

A druga notatka porządkowa dotyczy obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej, która miałaby - w zamyśle organizatorów - doprowadzić do uchylenia ustawy w całości. O tym można przeczytać w tekście Uchylić ustawę o zbiórkach publicznych. W całości! Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. (z tym jednak zastrzeżeniem, że wcale nie należy uważać mnie za "kompetentnego prawnika", tylko myśleć samodzielnie).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>