OZZ a VAT - dwa wyroki w sprawie ZAiKS

Po raz kolejny należy przywołać informacje pochodzące ze stron ZAiKS, a to w kontekście wcześniejszych doniesień na temat kłopotów tej organizacji z podatkiem VAT. Tym razem ZAiKS poinformował o tym, że 9 września 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu wydał dwa wyroki w sprawach ze skarg Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na decyzje Izby Skarbowej w Warszawie, utrzymujące w mocy decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2005 rok.

Informacja taka znalazła się na stronie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pod tytułem 100 milionów złotych wróci do autorów. Tam również można przeczytać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowej (jako organów I i II instancji) oraz zasądził na rzecz ZAiKS-u koszty postępowania sądowego. ZAiKS odnotowuje również stanowisko sądu, zgodnie z którym organy podatkowe dopuściły się naruszeń przepisów prawa materialnego i postępowania podatkowego, w szczególności poprzez błędne uznanie, że relacje ZAiKS-u z użytkownikami praw autorskich objęte są regulacją VAT.

ZAiKS nie podaje sygnatury spraw, chociaż przydałoby się przeczytać oba wyroki, które - jak wiemy - jeszcze nie są prawomocne. Tymczasem serwis taxonline.pl opublikował tekst ZAiKS nie zbankrutuje, ale VAT-u nie uniknie i tam podano przynajmniej jedną sygnaturę (tego, w sprawie VAT): wyrok WSA w Warszawie (wydział zamiejscowy w Radomiu) z 9 września 2009 r. (sygn. VIII SA/Wa 223/08).

Taxonline zwraca uwagę na zamieszanie dotyczące braku transpozycji przepisów, a konkretnie art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE i na to, że Komisja naciska, by takie organizacje jak ZAiKS były jednak objęte podatkiem VAT.

Tak czy inaczej zacytuję fragment tekstu tego serwisu, który opiera się na ustnych motywach uzasadnienia sądu:

(...)
Sąd zgodził się z ZAiKS-em, iż z przepisów prawa autorskiego wynika, że nie działa on „jak właściciel”, lecz wyłącznie jako zarządca praw. Nie może być więc mowy o dokonywaniu przez Stowarzyszenie „obrotu prawami autorskimi”.

Nie oznacza to jednak zdaniem Sądu, że ZAiKS nie jest podatnikiem VAT. Jednak zdaniem Sądu sposób prowadzenia postępowania przez organy sprawił, że w sprawie jest zbyt wiele niejasności, aby można było na ten temat wyrokować. WSA zasugerował jednak organom rozważenie, czy ZAiKS nie jest podatnikiem VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania prawami autorskimi. Jeśli tak, to – zdaniem Sądu – powinien jednak płacić VAT, ale podstawą opodatkowania nie byłaby wówczas cała kwota tantiem, a jedynie potrącona przez ZAiKS „opłata administracyjna”.
(...)

Oczywiście muszę tu przypomnieć tekst Otrzymałem odpowiedź z KOPIPOL'u, za co serdecznie przepraszam.

Batalii prawnej ZAiKS towarzyszyła również dyskusja w mediach na temat sposobu działania OZZ, a także działania lobbingowe w Sejmie. Przeczytaj na te i inne tematy m.in.:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Specjalnie dla państwa

sygnatura sprawy CIT-owskiej: VIII SA/Wa 172/09

Pozdrawiam

Zamieszania z ZAIKSem sprawy różnorakie...

Zamieszania z ZAIKSem sprawy różnorakie: http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5ba19135c01.0.html

Komentarz z ZAiKS

VaGla's picture

Poprosiłem p. Krzysztofa Szustera, zastępcę dyrektora generalnego ZAiKS, o komentarz do przesłanej mi informacji prasowej w sprawie wyroków. Poniżej cytuję, co otrzymałem:

Nie mogę komentować wyroku przed otrzymaniem uzasadnienia. Chcę bowiem uniknąć przekłamań, jakie znalazły się w tekście opublikowanym w taxonline i innych dowolnie zestawianych za taxonline (np. PEN CLUB jako organizacja zbiorowego zarządzania?). Stwierdzenie, że wyrok nie jest korzystny dla ZAiKS-u lub nie jest w całości korzystny - jest nieprawdą. Przedmiotem postępowania przed Sądem były decyzje Izby Skarbowej (publikacje na stronie ZAiKS-u) i te błędne, niezgodne z prawem decyzje zostały uchylone. To, co dalej Urząd Kontroli Skarbowej będzie czynił w sprawie opodatkowania ZAiKS-u to przyszłość. Może wreszcie Minister Finansów przestanie być głuchy na liczne wystąpienia ZAiKS-u i innych ozz, by usiąść do stołu i stworzyć przepisy wykonawcze umożliwiające przygotowanie ozz do przyszłych (niedalekich) rozwiązań VAT-owskich.

Również to, czy ZAiKS powinien płacić VAT od kosztów administracyjnych nie jest wcale jednoznaczne i nie jest takie proste, na co Sąd, w ustnym uzasadnieniu, zwracał uwagę.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Oświadczenie ZAiKS w sprawie komentarzy prasowych

VaGla's picture

Dziś otrzymałem do wykorzystania oświadczenie ZAiKS w sprawie komentarzy prasowych związanych z niedawnymi wyrokami:

Warszawa, dnia 16 września 2009 r.

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem nieścisłych informacji (taxoneline.pl; wirtualnemedia.pl; onet.pl; money.pl i in.), dotyczących wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu) z dnia 9 września 2009 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 223/08), uchylającego wyroki Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowej, wymierzające Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS podatek od towarów i usług (VAT) za 2005 rok, Stowarzyszenie prostuje niniejszym te informacje.

Jak wynika z wyroku i jego ustnego uzasadnienia (pisemnego uzasadnienia Sąd jeszcze nie sporządził):
- Sąd uznał, że relacje ZAiKS-u z użytkownikami praw autorskich nie są objęte regulacją VAT, wobec czego uchylił decyzje Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowej, określające wysokość podatku VAT, naliczonego od całości kwot, zainkasowanych przez ZAiKS od użytkowników,
- Sąd nie badał kwestii ewentualnej podmiotowości podatkowej VAT ZAiKS-u z tytułu świadczonych na rzecz autorsko-uprawnionych przez Stowarzyszenie usług zbiorowego zarządu prawami autorskimi.

Bezpodstawne są więc rozpowszechniane informacje, jakoby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przesądził, że ZAiKS jest – co do zasady – podatnikiem VAT i że powinien podatek ten naliczać w mniejszej, niż określono w uchylonych decyzjach, wysokości, tj. od tzw. kosztów inkasa (należności potrącanych od zainkasowanych wynagrodzeń autorskich na pokrycie kosztów swojej działalności).

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie dotyczy powyższej kwestii. Nie ma też żadnego orzeczenia organów podatkowych, które określałoby jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe VAT ZAiKS-u od tzw. kosztów inkasa.

Dyrektor Generalny
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
/-/Witold Kołodziejski

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Przepraszam, że nie na temat...

W nawiązaniu do artykułu:
"OZZ a VAT - dwa wyroki w sprawie ZAiKS"

Wyrok ws. VAT-u został już opublikowany na stronie NSA:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/324BB62067

Wynika z niego, że - wbrew zapewnieniom przedstawicieli ZAiKSu - sąd PRZESĄDZIŁ, że ZAiKS jest podatnikiem VAT i będzie musiał zapłacić zaległy VAT od prowizji za pobieranie tantiem.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>