ZAiKS: dokumenty w sprawie podatku VAT

Dla wszystkich, którzy zainteresowali się tekstem Interpelacja w sprawie "potraktowania ZAiKS jak podmiot gospodarczy" i obciążenia podatkiem VAT oraz problematyką podatku VAT w działalności organizacji zbiorowego zarządzania interesujące może być repozytorium materiałów udostępnione przez ZAiKS.

Na stronie stowarzyszenia Autorów ZAiKS pojawiła się zakładka VAT, gdzie organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi publikuje materiały dotyczące zaległego podatku (jak wynika z decyzji, która wszak została zaskarżona), interpretacji prawa podatkowego, są oświadczenia stowarzyszenia, pismo ZAiKS-u do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pismo Ministra Finansów do ZAiKS-u, skarga do WSA na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wraz z załącznikami oraz wcześniejsze: decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, pisma do premiera, ministrów, od ministrów, wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich i inne jeszcze. Ogólnie - interesujący zbiór materiałów do przeczytania.

Strona ZAiKS niestety nie jest przygotowana w taki sposób, by uznać ją można za "dostępną" (nawigacja i przeglądanie (np. scroll) oparte na funkcjach javascript, treści próbują się otwierać w dedykowanych oknach, etc.). Pozwoliłem sobie na wskazanie dwóch dokumentów bezpośrednio (mam nadzieje, że się to uda; nie zmienia to faktu, że linkowane dokumenty PDF są w istocie zeskanowanymi bitmapami): Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (PDF), Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2008 z wnioskiem o uchylenie zaskarżonej decyzji (PDF).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

powiernicze przeniesienie

ksiewi's picture

Ubocznym efektem tej sprawy może być rozstrzygnięcie czym tak naprawdę jest "powiernicze przeniesienie". ZAiKS w skardze podnosi, że

"Przeniesienie powiernicze nie może być utożsamiane z przeniesieniem prawa, gdyż jedynie polega na możności występowania na zewnątrz, wobec użytkowników we własnym imieniu. W ramach stosunków wewnętrznych powiernictwo jest wykonywaniem czynności na rzecz powierzającego w odniesieniu do jego praw." (s. 7 skargi)

Moim zdaniem można przenieść prawa a jednocześnie pozostawać z nabywcą w stosunku, w którym działa on w swoim imieniu lecz na naszą rzecz (np. umowa komisu). Wobec tego, nawet jeżeli istotnie ZAiKS działa w swoim imieniu lecz na rzecz (na rachunek) twórców, to nie oznacza to automatycznie, że nie staje się podmiotem powierzonych mu praw.

ZAiKS przedstawił nawet orzeczenie SO w Warszawie z 12 marca 2008 r. (I C 1166/04), gdzie sąd stwierdził:

"Przez podpisanie zobowiązania organizacyjnego twórcy bowiem nie wyzbywają się prawa do działania we własnym imieniu ani nie tracą swoich praw." (s. 6 uzasadnienia)

Jak wynika z orzeczenia SO sankcją za samodzielnie działanie twórcy (z pominięciem ZAiKSu, któremu twórca powierzył prawa) jest obowiązek naprawienia szkody, w tym zapłacenia "utraconej przez ZAiKS prowizji".

Dla ZAiKS sens powierniczego przeniesienia jest zmienny

To ciekawe, że z jednej strony ZAiKS wypowiada się że przeniesienie praw fiducio causa nie może być utożsamiane z transferem autorskich praw majątkowych sensu stricto (bo wygodnie przyjąć taką hipotezę dla celów podatkowych), ale do tej pory jeśli artyści chcieli sami zawierać umowy o przeniesienie praw np. z wytwórniami płytowymi, to ZAiKS podnosił krzyk, że umowy takie będą nieważne na zasadzie nemo plus iuris bo prawa majątkowe już są przeniesione na rzecz ZAiKS. Także jak widać, punkt widzenia zależy od sytuacji w jakiej aktualnie się znajdują. Mam nadzieję że WSA utrzyma zaskarżone decyzje, najwyżej niech potem ZAiKS składa wniosku o rozłożenie zapłaty na raty, może to ich czegoś nauczy. Jak na razie, zarządzanie tą firmą (bo to tak naprawdę jest firma obracająca grubymi pieniędzmi, a przypisywanie sobie statusu organizacji społecznej wzbudza uśmiech politowania) przypomina czasy PGRów za wczesnego Gomułki. Zresztą jak popatrzymy na wiek osób piastujących tam wysokie stanowiska to porównanie to nabierze głębszego sensu...

Urząd skarbowy pobrał z kont ZAiKS 96 mln

VaGla's picture

Ta informacja pojawiła się w sąsiednim wątku, ale pomyślałem, że warto ją przywołać pod tym tekstem. Serwis Polska.pl w tekście Fiskus pobrał pieniądze z kont ZAiKS relacjonuje doniesienia z Gazety Wyborczej:

Urząd skarbowy pobrał z kont Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 96 mln złotych zaległego podatku VAT za rok 2005 – informuje „Gazeta Wyborcza”. Zdaniem fiskusa organizacja powinna płacić podatek od towarów i usług od 2004 roku. Stanowisko urzędu poparła niedawno Dyrekcja Generalna Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>