Koniec okresu ochronnego dla analogowej telewizji

2015-06-17 00:00
Etc/GMT+2

Na mocy Porozumienia podpisanego w dniu 16 czerwca 2006 r. podczas Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w Genewie, określono datę "zakończenia ochrony stacji analogowych" (emisji analogowych) na 17 czerwca 2015 r.

Porozumienie to ustalaja reguły implementacji telewizji i radiofonii cyfrowej w zakresach częstotliwości 174 – 230 MHz oraz 470 – 862 MHz, łącznie z regionalnym Planem cyfrowym (zob. również Konferencja Radiokomunikacyjna RRC-06 na stronach UKE oraz Digital broadcasting set to transform communication landscape by 2015 na stronach ITU).

Dyskusję na temat cyfryzacji telewizji w Polsce można śledzić w dziale media niniejszego serwisu (por. np. komentarz Jeszcze kontekst "przejścia na cyfrę" oraz, ostatnio, Strategia i program działania Rządu w zakresie wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej). Zacytuję jeszcze fragment ze stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 12 lipca 2006 roku w sprawie dokumentu „Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej” (PDF):

W Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie przyspieszenia przejścia z analogowego na cyfrowe rozpowszechnianie [COM(2005) 204 final] stwierdzono, że ustalenie wspólnej, wiążącej dla wszystkich krajów członkowskich, daty wyłączenia emisji analogowej jest nierealne. Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie jednej końcowej daty wyłączenia częstotliwości analogowych w obrębie UE na początku 2012 r. W odpowiedzi na Komunikat, Rząd RP w stanowisku przyjętym na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w dniu 18 października 2005 r. stwierdził, że po dokonaniu analiz możliwości technicznych, społecznych oraz ekonomicznych, występujących na gruncie krajowym, ustalono, że ostateczną datą zaprzestania emisji analogowej w Polsce będzie koniec roku 2014. Jest to spójne z dotychczasową „Strategią przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej”.

Tu jeszcze można zaproponować inne stanowisko KRRiTV, a mianowicie Stanowisko KRRiT w sprawie uruchomienia telewizji mobilnej w standardzie DVB-H (RTF) z 22 kwietnia 2008 r.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>