Telekomunikacyjne

To jest news z wczoraj z IDG (za gazeta.pl): "W tej chwili sejmowa komisja infrastruktury opiniuje ponad 100 poprawek, które zostały wniesione w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu projekt zostanie uchwalony, pomimo tego, że wciąż znajdują się w nim błędy". Jest gorąco.

Warto również przeczytać informację jakie znalazły się na stronach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wykreślono ust. 6 i 7 w art. 55, które wymagały, aby dostawcy usług uzależniali zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług od ustalenia określonych danych użytkownika końcowego. Dotyczy to również telefonicznych kart pre-paid.

Nie uwzględniono natomiast między innymi propozycji w zakresie realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jutro w Sejmie odbędzie się głosowanie. Komisja rekomendowała Sejmowi przyjęcie 22 i odrzucenie 54 poprawek.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>