Kierunki strategiczne działań Ministra Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji ogłosił konsultacje kierunków strategicznych działań Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych. Prezentuję 11 cytatów, dotyczących tez, które wspierałem (m.in. jako członek zespołu ds informatyzacji państwa w Radzie ds Cyfryzacji, a wcześniej jako członek Rady ds Informatyzacji, ale też jako publicysta i jako obywatel społecznie zaangażowany) i zamierzam nadal wspierać.

Konsultowany dokument można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

A poniżej już owe 11 cytatów z konsultowanego właśnie dokumentu, które dotyczą idei mi bliskich, idei o które zabiegałem, które zamierzam nadal wspierać:

O potrzebie stworzenia standardów obiegu dokumentów i o poprawie jakości danych publicznych (por. m.in. "Zgłoś błąd" - słaba jakość danych publicznych):

...administracja nie jest [dziś, dopisek mój, PVW] w stanie zarządzać w oparciu o ustandaryzowane dane, instytucje nie wymieniają się informacjami które posiadają, a obywatele i przedsiębiorcy mają słaby dostęp do cyfrowych usług państwa

O potrzebie inwentaryzacji zasobów publicznych (por. Społeczna inwentaryzacja: "Tu jest OK")

Przygotowanie inwentaryzacji systemów e-administracji (oraz ich stały monitoring – szczególnie w zakresie kosztów utrzymania oraz funkcjonalności i wykorzystania) to niezbędny element strategii rozwoju polskiej e-administracji i gospodarowania środkami publicznymi.

O potrzebie stworzenia analityki publicznej (kilka słów o tym, które odnotowałem przy innej okazji):

Docelowym kierunkiem powinno być zbudowanie ponadresortowej bazy analitycznej (hurtowni danych), której celem będzie integracja zasobów informacyjnych z różnych źródeł. Administracja publiczna podejmująca strategiczne decyzje odnośnie obywateli i przedsiębiorców, musi wykorzystywać nowoczesne technologie wspierające ten proces, opierając się na możliwie najbardziej precyzyjnych informacjach

O przeciwdziałaniu silosowości i o budowaniu zaufania obywatela do państwa:

Państwo polskie jest jedno, administracja w oczach obywatela musi stanowić całość. Obywatel czy przedsiębiorca, który szuka informacji dotyczącej administracji rządowej będzie miał do dyspozycji jedną stronę internetową, gdzie szybko odnajdzie wszelkie potrzebne informacje, w tym także te obecnie zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP), jak i e-usługi, prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.

O przeciwdziałaniu przepalania pieniędzy publicznych na kolejne serwisu (por. Brytyjski rząd policzył koszty i zdecydował, że zamknie 3/4 rządowych serwisów internetowych oraz Przejmujemy państwo: początek społecznej inwentaryzacji )

Dziś mamy ponad 4300 serwisów internetowych e-administracji, zaś każda e-usługa działa w innym schemacie.

O potrzebie stworzenia jednego spójnego serwisu i rezygnacji z wielości BIP-ów (por. Jeden uczciwy serwis rządu zamiast chmury witryn marketingu politycznego ministrów):

"Informacje o usługach urzędowych w BIP zostaną uproszczone i przeniesione do opisanej wyżej części usługowo-informacyjnej jednolitego portalu państwa. Dla pozostałych informacji o działaniu urzędów powstanie jeden zbiorczy dział biuletynu informacji publicznej zbudowany na bazie istniejących i rozproszonych serwisów BIP

O potrzebie tworzenia API do zasobów informatycznych administracji państwowej (por. Zróbcie API dla danych z polskiego Sejmu i serwisów Rządowych!:

Zostanie także udostępniony interfejs komunikacyjny (API), który będzie pozwalał na łatwe przetwarzanie tych informacji w systemach i aplikacjach podmiotów trzecich (obywateli, firm, organizacji pozarządowych).

O potrzebie koordynacji i budowania synergii przy tworzeniu systemów informatycznych państwa (por. Federalny Główny Informatyzator USA - elektroniczna administracja w strukturze władzy oraz W Wielkiej Brytanii ferment w sferze struktury elektronicznej władzy)

Wymaganie pozytywnej opinii KRMC przed uruchamianiem nowych projektów administracji państwowej pozwoli ministrowi cyfryzacji na spójne monitorowanie oraz zarządzanie informatyzacją Polski.

O wykorzystaniu Oceny Skutków Regulacji (oceny wpływu - tu mógłbym przywołać kilkadziesiąt tekstów z serwisu, ale przywołam jeden: Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw - publikujemy wyniki monitoringu):

Punktem wyjścia projektów mają być przede wszystkim konkretnie zdiagnozowane i zbadanie potrzeby obywateli oraz przedsiębiorców. Mają też zawierać mierzalne wskaźniki efektywności planowanych rozwiązań, na podstawie których będzie można oceniać realną, a nie propagandową korzyść projektu.

O konsultacjach publicznych i o tym, że administracja rządowa powinna je prowadzić w spójny sposób (por. Mamy schemę XML dla aktów prawnych do wykorzystywania w systemie konsultacji On-Line):

Elektroniczne konsultacje społeczne to element nowoczesnego i otwartego państwa. Konieczne jest reaktywowanie portalu konsultacje.gov.pl dla konsultacji w obrębie całej administracji państwowej i wykorzystywanie go jako jedynego wiarygodnego źródła wiedzy o procesie konsultacyjnym i jego przebiegu. Na portalu tym zamieszczane będą dokumenty legislacyjne i strategiczne rządu utworzone w otwarty standardzie struktury danych XML

O obiegu dokumentów wewnątrz rządu (i szerzej - o obiegu informacji wewnątrz administracji państwowej; por. Kolejne kamienie milowe w walce z anomią...):

Sprawny elektroniczny obieg dokumentów to warunek efektywnych i oszczędnych systemów e-administracji państwowej. Należy wypracować i przyjąć jednolity standard systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami rozwijanego i wspieranego przez państwo, umożliwiając jednocześnie funkcjonowanie systemów komercyjnych pod warunkiem ich pełnej interoperacyjności.

O tym, że jako Polska mamy coś do zrobienia na forum Unii Europejskiej i, że możemy tam forsować nasze koncepcje, nie tylko być podmiotem realizującym idee proponowane i forsowane przez innych (por. m.in. Organizacje wzywają Premiera do zablokowania przyjęcia dyrektywy):

[J]ednym z priorytetów ministra cyfryzacji będzie aktywna i zdecydowana polityka wzmacniająca nasze uczestnictwo w wypracowywaniu rozwiązań unijnych i międzynarodowym, kluczowych dla realizacji polskich interesów społecznych i gospodarczych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>