Książki

 tytułrok wydaniaISBNikona sortowania
Przestępczość teleinformatyczna

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2006
Publisher: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN: 83-7462-067-6
Pages: 223
Przestępczość teleinformatyczna

autor: Jerzy Kosiński (red.)
Copyright: 2005
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ISBN: 83-7462-027-7
Pages: 200
Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej

autor: Kawka Inga
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-253-1
Pages: 514
Prawo umów elektronicznych

autor: Gołaczyński Jacek (red.)
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-244-1
Pages: 292
Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę

autor: Sieńczyło-Chlabicz Joanna
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-214-X
Pages: 622
Informatyka prawnicza

autorzy: Wiewiórowski Wojciech, Wierczyński Grzegorz
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-208-5
Pages: 358
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

autor: Michalak Arkadiusz
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-179-8
Pages: 342
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury

autor: Janusz Kaczmarek (red.)
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-174-7
Pages: 254
Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym

autor: Kowalik-Bańczyk Krystyna
Copyright: 2006
Publisher: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
ISBN: 83-7444-163-1
Pages: 336
Prawnokarne gwarancje prywatności

autor: Sakowicz Andrzej
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-153-4
Pages: 440
Oprogramowanie open source w świetle prawa

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2005
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-092-9
Pages: 280
Handel elektroniczny Prawne problemy

autorzy: Janusz Barta (red), Ryszard Markiewicz (red)
Copyright: 2005
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7444-074-0
Pages: 780
Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym

autor: Świerczyński Marek
Copyright: 2006
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-744-248-4
Pages: 336
Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania

autor: Przemysław Kral
Copyright: 2006
Publisher: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
ISBN: 83-74262-50-8
Pages: 258
Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

autor: Rafał Sikorski
Copyright: 2006
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7416-770-X
Pages: 288
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2005
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-867-X
Pages: 1203
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Anna Kobylańska
Copyright: 2005
Publisher: C.H. BECK
ISBN: 83-7387-716-9
Pages: 170
Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej

autor: Stanisław Piątek
Copyright: 2003
Publisher: C.H. Beck
ISBN: 83-7387-034-2
Pages: 272
Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu

autor: Piotr Waglowski
Copyright: 2005
Publisher: Helion, One Press
ISBN: 83-7361-854-6
Pages: 408
Ochrona znaków towarowych w Internecie

autor: Jarosław Antoniuk
Copyright: 2006
Publisher: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
ISBN: 83-7334-573-6
Pages: 272