Handel elektroniczny Prawne problemy

autorzy:

Janusz Barta (red), Ryszard Markiewicz (red)

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7444-074-0

stron:

780

od wydawcy:

Od paru lat handel elektroniczny jest zjawiskiem powszechnym, otwierającym nowe horyzonty dla działalności zarówno wielkich przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników internetu. Handel elektroniczny stał się równocześnie czynnikiem globalizacji gospodarki. Cały ten proces i towarzyszące mu nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne nie mogą się jednak obejść bez prawnej osnowy. Jej to właśnie poświęcone są opracowania składające się na tę książkę.

spis treści:

ETAP PRZEDOFERTOWY
Dawid Kot
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w internecie
Dariusz Kasprzycki
Handel elektroniczny. Etap przedofertowy

ZAWARCIE UMOWY

Paweł Podrecki
Zawarcie umowy w postaci elektronicznej
Dariusz Szostek
Prawne aspekty podpisu elektronicznego

WYKONANIE UMOWY
Dariusz Szostek
Wykonaie zobowiązania z użyciem środków komunikacji elektronicznej
Marek Świerczyński
Wykonanie zobowiązania pieniężnego przez apłatę pieniądzem elektronicnym

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
Prawo prywatne międzynarodowe
Dawid Kot, Marek Świerczyński
Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa dla stosunków gospodarczych w Internecie

Odpowiedzialność
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Odpowiedzialność za odesłania w Internecie

Prywatność

Anna Wojciechowska
Ochrona prywatności w handlu elektronicznym

Własność intelektualna

Andrzej Matlak
Handel elektroniczny a prawo autorskie
Justyna Ożegalska - Trybalska
Własność przemysłowa

Ochrona konsumentów

Paweł Podrecki
Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość
Dariusz Kasprzycki
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na przykładzie przesyłania niezamawianej korespondencji

Podatki

Michał Barta
Handel elektronicny - współczesne wyzwania dla fiskusa

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>