Kwestia patentowania oprogramowania w postępowaniu EPA G3/08

logo Europejskiego Biura Patentowego Prezes Europejskiego Biura Patentowego (EPO) może zwrócić się z pytaniem o swoistą wykładnie przepisów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC) do działającego w ramach EPO organu, tj. Rozszerzonej Komisji Odwoławczej (ang. Enlarged Board of Appeal). Od zeszłego roku toczy się postępowanie G3/08, które rozpoczęło się takim właśnie pytaniem, dotyczącym możliwości patentowania oprogramowania komputerowego. Postępowanie to jeszcze się nie zakończyło, ale warto odnotować, że bardzo wiele podmiotów postanowiło złożyć w tym postępowaniu swoje stanowiska, jako "amicus curiae" (czyli "przyjaciele sądu"). Na uwagę zasługuje to, że swoje stanowisko zaprezentowała spółka PATPOL, ale zaprezentował je również Urzad Patentowy RP (który swoje stanowisko przedstawił, gdyż urzędnicy UPRP przeczytali to, co napisał przedstawiciel PATPOL-u). Efekty pracy Enlarged Board of Appeal poznamy pewnie w przyszłym roku.

Na podstawie art 22 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (EPC) - Rozszerzona Komisja Odwoławcza odpowiada za wydawanie opinii w kwestiach prawnych skierowanych do niej przez prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego, a to zgodnie z warunkami ustalonymi w art. 112 Konwencji. Art. 112 zaś przewiduje m.in., że dla zapewnienia jednolitego stosowania prawa lub jeżeli powstaje ważny problem prawny prezes Europejskiego Urzędu Patentowego może przedstawić problem prawny Rozszerzonej Komisji Odwoławczej, jeżeli dwie Komisje Odwoławcze wydały różne decyzje w tej samej sprawie. Właśnie w tym trybie prezes Europejskiego Urzędu Patentowego zwrócił się w październiku 2008 roku do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z pytaniami na temat możliwości patentowania oprogramowaniakomputerowego (PDF), to zaś uruchomiłopostępowanie.

Na stronach European Patent Office można zapoznać się z opiniami "przyjaciół sądu" w sprawie G3/08 G3/08: amicus curiae briefs. Czas składania takich pism upłynął w maju.

Na uwagę zasługują jednak dwie opinie złożone w sprawie G3/08. Są to opinie:

Pierwszy z podlinkowanych wyżej dokumentów przygotował i przedstawił Rozszerzonej Komisji Odwoławczej p. Jarosław Markieta, który reprezentował (jak wynika z nagłówków papieru firmowego) spółkę PATPOL. Drugi z podlinkowanych dokumentów to stanowisko z pismem przewodnim p. Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP. Dlaczego zwracam uwagę na te dwa dokumenty? Dlatego, że Prezes UPRP w swoim piśmie przewodnim umieściła słowa: "We hadn’t planned sending an answer the questions, but we changed our position because one of published amicus curiae briefs directly refers to principles of Polish law and its implementation by the PPO". Nie planowano brać udziału w tych konsultacjach, ale po przeczytaniu stanowiska PATPOL (PATPOL spiera się w polskich sądach z UPRP) Urząd postanowił przedstawić swoje stanowisko na temat własnej praktyki, by czytelnicy opinii p. Markiety (który przedstawił "polską perspektywę") mogli ją poznać z bezpośredniego źródła.

W poszukiwaniu materiałów na ten temat można sięgnąć również do serwisu End Soft Patents, w którym zamieszczono "sugerowane" odpowiedzi tego środowiska na pytania zadane w ankiecie konsultacyjnej: EPO EBA referral G3-08.

PS
Warto również przyglądać się temu, co się dzieje w USA w sprawie BERNARD L. Bilski AND RAND A. WARSAW, Petitioners, v. JOHN J. DOLL, ACTING UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND ACTING DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, Respondent, czyli w sprawie nazywanej In Re Bilski case, a dotyczącej możliwości patentowania metod biznesowych...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

A co z aktualizacjami? Bo po

A co z aktualizacjami? Bo po aktualce to juz inny program bedzie...

EBoA confirms EPO approach to computer programs

Tomasz Rychlicki's picture

http://www.epo.org/topics/news/2010/20100512.html

sens decyzji w sprawie patentowalności oprogramowania

Kluczową dla zrozumienia sensu decyzji jest jej sekcja 7.2.7:

Ze względu na przedmiot i cel instytucji zapytania [do Rozszerzonej Izby] nie dopuszcza ono by Prezes EPO, z jakiegokolwiek powodu, używał zapytania do Rozszerzonej Izby jako środka zastąpienia decyzji Izby Odwoławczej dotyczących patentowalności "wynalazków-realizowanych-przy-pomocy-komputera" decyzjami wyższej instancji. Na przykład, powodem zapytania przez Prezesa Rozszerzonej Izby nie może być jedynie to, że Parlament Europejski i Rada UE nie przyjęły dyrektywy o patentowalności "wynalazków-realizowanych-przy-pomocy-komputera", lub to że konsekwentne decyzje Izby [Odwoławczej] są kwestionowane przez wpływowych zainteresowanych. Nawet ze swej istoty chwalebne dążenie do harmonizacji wyrażone w wyroku Aerotel/Macrossan przez Sędziego Jacoba może być podjęte przez Rozszerzoną Izbę tylko w zakresie ograniczonym przez Europejską Konwencję Patentową, nawet jeśli jego sugestie mogłyby znacznie poprawić jednolitość stosowania prawa w Europie. Kiedy interpretowanie obowiązującego prawa natrafia na takie bariery, nadchodzi czas przejęcia inicjatywy przez prawodawcę.

Sądząc choćby po liczbie

Sądząc choćby po liczbie komentarzy - nie sądzę, aby temat jeszcze kogoś naprawdę interesował.

EBoA stwierdziła po prostu, że nie ma sporu do rostrzygnięcia w zakresie jej kompetencji - brak przynajmniej dwóch sprzecznych ze sobą decyzji EPO - i brak jakichkolwiek innych podstaw prawnych do orzekania w sprawie CII na poziomie dywagacji politycznych.

I słusznie - politycy winni zajmować się polityką, a urzędnicy stosowaniem prawa - mieszanie tych funkcji nie prowadzi do niczego dobrego.

Pozdrawiam,
Jarek Markieta

Czytałem Pański wniosek

Czytałem Pański wniosek.
I się zastanawiam, dlaczego chce Pan, żeby algorytm podlegał ochronie patentowej(no ich liczna, uporządkowana i mająca formę programu grupa)? Najpierw proszę postarać się o zmianę przepisów tak, że zastrzec będzie można wszelkie odkrycia matematyczne. Myślę, że nie rozumie Pan czym jest program komputerowy skoro pokusił się Pan o taki wniosek. No ale dla pieniędzy, niektórzy będą głosić, że Ziemia jest płaska.

-------
Nie ma w pełni przejrzystego otwartego standardu lub programu. Pamiętajmy, że zawsze może gdzieś być zaszyty kod, który dla użytkownika jest niepożądany.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>