Sejmowe prace nad częściową implementacją dyrektywy 2011/93/UE (ochrona dzieci)

Przypuszczam, że poza działaniami dyplomatycznymi, które podejmowane są w związku z obecną sytuacją geopolityczną w naszej części świata, różne inne procesy będą toczyły się "normalnym" trybem. Dlatego też przyglądam się temu, nad czym pracuje w ostatnim czasie Sejm (a co zostało wyparte z mediów przez doniesienia związane z Ukrainą). Stąd też ostatnie notatki w serwisie. Po prostu w czasie, w którym wszyscy mają głowy zwrócone w kierunku rodzącego się konfliktu zbrojnego, dzieją się też inne, może mniej dramatyczne, ale ważne rzeczy. Dlatego sygnalizuję, że w Sejmie trwają prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który to projekt ma - jak czytam - implementować dyrektywę PE i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej. No właśnie. Czy chodzi o 2011/93/UE, czy raczej o 2011/92/UE? Powinno być 2011/93/UE, czyli tak, jak w Sejmie. W każdym razie chodzi m.in. o cyberprzestępczość. A w tle tego procesu jest szersza dyskusja o blokowaniu treści w Sieci.

Sejmowy proces legislacyjny związany z tym projektem można prześledzić na sejmowej stronie Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu (w dniach 19, 20, 21 lutego 2014 r.) Sejm wysłuchał sprawozdania sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ustawa została przyjęta 21 lutego. Przekazano ją Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi. W sprawozdaniu z posiedzenia Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 160/ nie padają słowa "internet", "online", "cyberprzestępczość". Udostępniono nagranie z posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu (chociaż nie ma tekstowego stenogramu, który dałoby się przeszukać).

Przyjęta przez Sejm ustawa nowelizująca przewiduje m.in. dodanie w art. 200 KK § 3–5 w brzmieniu:

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

§ 5. Kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Inne przepisy warte odnotowania, to zmiana § 1 art. 202 KK:

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Uchylenie § 2 w tym artykule; Zmiany w brzmieniu § 3–4a:

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodanie tam § 4c w brzmieniu:

§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Warto też odnotować zmianę w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w której zmodyfikowano art. 16 ust. 1 pkt 7, nadając mu brzmienie: "przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199–200b i art. 202–204 Kodeksu karnego".

Można mieć tu jeden problem, który niektórym może utrudnić nieco poszukiwanie źródeł. Otóż. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastęca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW. Ustawa zaś ma implementować dyrektywę 2011/93/UE... Jeden numerek. Niby niewiele, ale... Otóż unijny Dziennik Urzędowy L 018, 21/01/2012 opublikował sprostowanie do 2011/92/UE, a w ramach tego sprostowania zasygnalizowano, że zamiast 2011/92/UE powinno być 2011/93/UE. Zatem prawidłowo RCL i Sejm przywołują numer dyrektywy. To powinno wyjaśnić wątpliwość.

Aha, jeszcze jedno. Ustawa ma dokonywać częściowego wdrożenia dyrektywy 2011/93/UE. Przeczytaj również: Dyrektywa przeciwko stronom internetowym zawierającym lub rozpowszechniającym pornografię dziecięcą. W preambule tej dyrektywy napisano m.in, że pomimo wysiłków "usuwanie u źródła treści zawierających pornografię dziecięcą jest często niemożliwe...", "Można zatem ustanowić także mechanizmy blokowania dostępu z terytorium Unii do stron internetowych, w odniesieniu do których ustalono, że zawierają pornografię dziecięcą lub służą do jej rozpowszechniania".

Materiały na podobny temat gromadzę w dziale dzieci niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

co to są te "treści

co to są te "treści pornograficzne", a jeżeli ktoś to zdefiniował to kto to jest i jakie ma prawo do definiowania znaczenia tp, jakie są kryteria oceny itd itd. Czy są jacyś spece od tp, jeżeli tak to jakie szkoły pokończyli, jakie mają tytuły itd.???

Pewnie biegli sądowi się wypowiadają

Np tutaj przykład takiego biegłego:

Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w środę w mocy wyrok skazujący na cztery lata więzienia psychologa Lechosława Gapika. Terapeuta został skazany za molestowanie seksualne sześciu pacjentek. Wyrok jest prawomocny.
[..]
Lechosław Gapik, odnosząc się do stawianych mu zarzutów, powiedział, że stosuje "specyficzną, autorską formę terapii behawioralnej, opracowaną przez niego na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej i wieloletniego doświadczenia klinicznego". Podkreślił, że sam był biegłym sądowym i potrafi ocenić, kiedy zachowanie jest, a kiedy nie jest, molestowaniem seksualnym.

Źródło

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>