Książki

 tytułrok wydaniaikona sortowaniaISBN
Media Masowe, władza, rozrywka i biznes

autor: Maciej Mrozowski
Copyright: 2001
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
ISBN: 83-88766-13-9
System informacji strategicznej

autorzy: Ryszard Borowiecki (red.), Maria Romanowska (red.)
Copyright: 2001
Publisher: Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o
ISBN: 83-7251-183-7
Pages: 394
Przedsiębiorstwo wirtualne

autorzy: Irena Hejduk, Wiesław Grudzewski
Copyright: 2002
Publisher: Difin
ISBN: 83-7251-228-0
Umowy zawierane przez internet

autor: Andrzej Stosio
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-451-8
Internet i prawo w praktyce

autor: Xawery Konarski
Copyright: 2002
Publisher: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego
ISBN: 83-917140-1-2
Podpis elektroniczny. Ustawa, komentarz, akty wykonawcze

autorzy: Mateusz Kamiński, Jakub Rzymowski
Copyright: 2002
Publisher: Wydawnictwo Sesja
ISBN: 83-916088-2-4
Pages: 210
Wzory umów w prawie komputerowym

autorzy: Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk
Copyright: 2002
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-080-1
Pages: 506
Wolność mediów - Medienfreiheit

autorzy: Józef Krukowski, Otto Theisen (red)
Copyright: 2002
Publisher: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ISBN: 83-7306-067-7
Pages: 264
Ustawa o chronie baz danych. Komentarz

autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Copyright: 2002
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-574-3
Pages: 230
Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości

autorzy: Tadeusz Zasępa, Radosław Chmura (redakcja)
Copyright: 2003
Publisher: Edycja Świętego Pawła
ISBN: 83-7168-595-5
Internet - aspekty prawne

autor: Rafał Golat
Copyright: 2003
Publisher: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
ISBN: 83-7251-355-4
Ochrona danych osobowych w telekomunikacji - aspekty prawne

autor: Paweł Fajgielski
Copyright: 2003
Publisher: Lubelskie Towarzystwo Naukowe
ISBN: 83-87833-46-0
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Sibiga
Copyright: 2003
Publisher: Dom Wydawniczy ABC
ISBN: 83-7284-882-3
Przestępczość teleinformatyczna

autorzy: Jerzy Kosiński, A. Misiuk, P. Ciszek (redakcja naukowa)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-46-8
Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa

autorzy: Piotr Chrzczonowicz, Violetta Kwiatkowska-Darul, Krzysztof Skowroński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wydawnictwo UMK Toruń
ISBN: 83-231-1608-3
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

autor: Jerzy Kosiński (red)
Copyright: 2003
Publisher: Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno
ISBN: 83-88450-55-7
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne

autor: Justyna Ożegalska - Trybalska
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze, (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 84)
ISBN: 0137-236X
Ochrona baz danych

autor: Sybilla Stanisławska-Kloc
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 82)
ISBN: 0137-236X
Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

autor: Ireneusz C. Kamiński
Copyright: 2003
Publisher: Kantor Wydawniczy Zakamycze
ISBN: 83-7333-323-1
Pages: 664
Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz

autorzy: Tomasz Kościelny, Krzysztof Szaniawski
Copyright: 2003
Publisher: Zakamycze
ISBN: 83-7333-285-5
Pages: 456