Umowy zawierane przez internet

autor:

Andrzej Stosio

wydawca:

Dom Wydawniczy ABC

ISBN:

83-7284-451-8

od wydawcy:

Opracowanie prywatnoprawnej problematyki związanej z umowami zawieranymi za pośrednictwem Internetu. Zagadnienia te omawiane są na gruncie prawa polskiego, ale przedstawiono również regulacje innych państw oraz organizacji międzynarodowych. Andrzej Stosio jest prawnikiem, współpracownikiem renomowanej brytyjskiej firmy prawniczej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką prawa Internetu. Uczestniczył w tworzeniu nowatorskiego systemu zawierania złożonych, międzynarodowych transakcji na rynkach kapitałwych za pośrednictwem Internetu.

spis treści:

Wstęp
Rozdział 1 Pojęcie internetu i jego istota
Rozdział 2 Internet a prawo prywatne
Rozdział 3 Oświadczenia woli składane przez Internet
Rozdział 4 Zawarcie umowy przez Internet
Rozdział 5 Internet a forma czynności prawnych
Rozdział 6 Wykonywanie umów zawartych przez Internet
Rozdział 7 Umowy internetowe a ochrona praw konsumentów
Rozdział 8 Problem prawa właściwego
Rozdział 9 Uwagi i wnioski końcowe
Wykaz bibliografii, dokumentów oficjalnych oraz aktów prawnych

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>