Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne

autor:

Justyna Ożegalska - Trybalska

wydawca:

Zakamycze, (Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielońskiego, ZNUJ 84)

ISBN:

0137-236X

kilka słów od siebie:

Jak pisze autorka we wstępie swojej pracy: "Niniejsza monografia poświęcona jest jednemu z bardziej istotnych, skomplikowanych, a zarazem fascynujących tematów dotyczących Internetu, a mianowicie problematyce prawnej adresów internetowych."

Co w wielu notatkach poświęconych tej pozycji można przeczytać - praca koncentruje się na dwóch podstawowych zagadnieniach: sytuacji prawnej podmiotów, których prawa zostały naruszone w wyniku rejestracji domeny internetowej korespondującej z ich znakiem towarowym, nazwiskiem lub innym oznaczeniem odróżniającym oraz pozycji prawnej podmiotu, który zarejestrował domenę. W tym kontekście omówiono problem prawa podmiotowego do domeny 'jako takiej' i kwestię ochrony dysponentów adresów internetowych oraz przeprowadzono charakterystykę domeny jako przedmiotu obrotu cywilnoprawnego.

Jestem jednak w kropce. Oto zagadnienie, któremu poświecona miała być monografia jest rzeczywiście fascynujące i istotne, jednak wymaga zdecydowanie szerszego podejścia, niż zaprezentowała jego autorka. Trudno zgodzić się z tezą, jaka stoi u podstaw recenzowanego opracowania, a któremu autorka daje wyraz w następujących słowach: "Adresy internetowe funkcjonują w dwóch postaciach: jako adresy poczty elektronicznej oraz jako adresy stron www (World Wide Web)". Z tak postawionym problemem zgodzić się nie umiem i nie mogę. Podejście takie niestety wyłącza poza nawias tytułowego adresu powszechnie stosowane od lat w Internecie podstawowe pojęcia takie jak URL - Uniform Resource Locators zdefiniowany m.in w RFC o numerze 1738; wedle którego konstruuje się rozliczne adresy zasobów dostępnych w Sieci...

Wobec ilości protkołów komunikacyjnych, usług dostępnych w Internecie, nowych usług i protokołów, które powstają dopiero (np. ENUM), a także wszelkiego rodzaju manipulacji (np. mających miejsce przy okazji phishingu, a które wynikają z umiejętnego zastosowania składni adresowania zasobów, wykorzystującej takie parametry jak protokół komunikacyjny, nazwa uprawnionego do danego zasobu, hasło dostępu, host, port na którym dostępna jest określona usługa oraz inne jeszcze informacje zaszyte w konkretnym adresie internetowym) omawiana praca ma zdecydowanie mylący tytuł. Tę samą monografię, opatrzoną jednak tytułem takim jak np. "Nazwy domen internetowych - zagadnienia cywilnoprawne" polecałbym wszystkim tym, którzy chcą zajmować się związkami prawa i Internetu. W moim odczuciu zagadnienia cywilnoprawne adresu elektronicznego czy internetowego wymagają dalszych prac badawczych. Być może za jakiś czas na rynku pojawi się pozycja, o której powiemy, iż istotnie jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem problematyki takich adresów. Na razie polecam omawianą pozycję jako monografię o znacznie węższym zakresie.

No dobra. Czepiam się, gdyż nie znalazłem się w przypisach do tej zacnej publikacji ;) Zobacz również: P. Waglowski, Adres elektroniczny [w] J. Kisielnicki, J. K. Grabara, J. S. Nowak (red.) Informatyka w gospodarce globalnej - problemy i metody. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2003, str. 469

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>