Internet w postępowaniach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń

Jak wiadomo - pod koniec zeszłego roku wybrano skład Komisji Prawa Autorskiego nowej kadencji. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych - do zadań KPA należy m.in. rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Teraz zaś na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowano ogłoszenia o wszczęciu siedmiu postępowań w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń.

Ogłoszenie pierwsze dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Związku Artystów Wykonawców STOART. Tu chodzi o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń za korzystanie z artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych na następujących polach eksploatacji: nadawanie; reemisja; nadawanie w Internecie (webcasting); publiczne udostępnienie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; najem; wyświetlanie; zwielokrotnienie (pole eksploatacji odtwarzanie zostało wyłączone do postępowania przed odrębnym zespołem orzekającym).

Drugie - dotyczy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Tu chodzi o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych SAWP za korzystanie z artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych na następujących polach eksploatacji: nadawanie; reemisja; publiczne udostępnienie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; zwielokrotnienie; wyświetlanie; najem i dzierżawa (pole eksploatacji odtwarzanie zostało wyłączone do postępowania przed odrębnym zespołem orzekającym).

Trzecie - dotyczy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tu chodzi o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń dla współtwórców utworów audiowizualnych z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów.

Czwarte - dotyczy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Związku Producentów Audio Video. Tu chodzi o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w zakresie praw do fonogramów i wideogramów muzycznych na polach eksploatacji: nadawanie, reemitowanie oraz nadawanie w Internecie (webcasting) (pole eksploatacji odtwarzanie zostało wyłączone do postępowania przed odrębnym zespołem orzekającym).

Piąte - dotyczy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS o zatwierdzenie tabeli stawek wynagrodzeń autorskich za reemisję utworów.

Szóste - dotyczy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Filmowców Polskich zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji „reemisja w sieciach kablowych”.

Siódme - dotyczy postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS o zatwierdzenie tabeli stawek wynagrodzeń autorskich za nadawanie utworów przez nadawców telewizyjnych oraz tabeli stawek wynagrodzeń autorskich za wykorzystanie utworów w utworach audiowizualnych w zakresie ich wyświetlania, zwielokrotniania (reprodukowania) na nośnikach dźwięku i obrazu oraz najmu egzemplarzy.

Jak widać w części tych postępowań wprost wymieniono "internet".

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Niestety od soboty

Niestety od soboty (03.09.2011) do tej pory (05.09.2011) nie mam możliwości spojrzenia na przytoczone przykłady Your request for http://www.mkidn.gov.pl/ could not be fulfilled, because the connection to www.mkidn.gov.pl (91.209.141.26) could not be established

Nie wiem czy to jest mój problem spowodowany przez ISPa czy tylko pewna niezgodność z rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, par. 21, ust. 2.
http://www.bip.gov.pl/articles/view/42

A swoją drogą czy określenie "nie powinien" nie oznacza przypadkiem, że "może"?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>