Znamy skład Komisji Prawa Autorskiego nowej kadencji

Wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa autorskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego, a następnie wybrał skład Komisji nowej kadencji.

Kandydatów na arbitrów mogli przedstawiać: organizacje zbiorowego zarządzania, stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Uprawnieni zostali wpisani niejako w dwie pule. 15 arbitrów powinno reprezentować OZZ-ty i twórców, a 15 korzystających z praw (zwanych też "użytkownikami", chociaż nie chodzi tu o "końcowych użytkowników" vel. konsumentów, a o "pośredników") i RTV.

21 grudnia Minister powołał Komisję w następującym składzie:

1. Barta Janusz
2. Błeszyński Jan
3. Błeszyński Michał
4. Bukowski Marek
5. Dąbrowska Monika
6. Dziomdziora Wojciech
7. Foland Krzysztof
8. Hetman-Krajewska Joanna
9. Jaskólska Aneta
10. Kaczorowski Andrzej
11. Kępiński Marian
12. Lewandowski Krzysztof
13. Łątkowski Mariusz
14. Markiewicz Ryszard
15. Matlak Andrzej
16. Naganowski Tomasz
17. Podrecki Paweł
18. Podszywałow Andrzej
19. Ramus Maciej
20. Rybicki Grzegorz
21. Sarbiński Rafał
22. Sieńczyło-Chlabicz Joanna
23. Sokołowska Dorota
24. Staszewski Marek
25. Szydłowski Marek
26. Szymański Bernard
27. Traple Elżbieta
28. Tułodziecki Oskar
29. Wojciechowska Marzenna
30. Wojciechowski Krzysztof

Przy ogłoszeniu MKiDN nie ogłosiło, kto z powyższych arbitrów reprezentuję którą grupę uprawnionych do zgłaszania Kandydatów. A to jest istotne, ponieważ - jak pisałem w tekście Sporu o pieniądze w społeczeństwie informacyjnym ciąg dalszy:

Będzie zatem piętnastu do piętnastu, ale np. sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie pięcioosobowym... A na przykład organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 107, wskazuje zespół orzekający Komisji w składzie dwóch arbitrów Komisji oraz przewodniczącego zespołu, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego Komisji...

W zespołach orzekających mają działać arbitrzy z jednej i drugiej "puli". System został jednak skonstruowany tak, że decydujące znaczenie będzie miało to środowisko, z którego pochodzi przewodniczący.

Powołanym serdecznie gratuluję.

Przeczytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>