Ustawa o chronie baz danych. Komentarz

autorzy:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

wydawca:

Dom Wydawniczy ABC

ISBN:

83-7284-574-3

stron:

230

od wydawcy:

Ustawa o ochronie baz danych, która weszła w życie 10 listopada 2002 r., wprowadza nowe prawo wyłączne dotyczące korzystania ze zbiorów informacji. Zakres działania tej ustawy jest bardzo szeroki. Obejmuje przykładowo zbiory przepisów prawnych, katalogi, książki telefoniczne, usystematyzowane wyniki obserwacji naukowych, zbiory danych osobowych, a także wszystkie inne zestawy jakichkolwiek materiałów. W niniejszym komentarzu, uwzględniającym zagraniczną literaturę i orzecznictwo (zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej), podjęto próbę wykładni często nieostrych przepisów ustawy, w tym uściślenia uprawnień przyznanych producentom i użytkownikom baz danych.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>