Wzory umów w prawie komputerowym

autorzy:

Bogdan Fischer, Michał Skruch, Paweł Szewczyk

wydawca:

Zakamycze

ISBN:

83-7333-080-1

stron:

506

od wydawcy:

Autorzy publikacji specjalizują się w doradztwie w zakresie tzw. prawa nowoczesnych form przekazu informacji oraz świadczą usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw rynku IT. W książce zamieszczono podstawowe kontrakty zawierane przez podmioty działające w sektorze IT, klauzule mogące mieć zastosowanie przy rozbudowywaniu umów oraz komentarze - przydatne przy sporządzaniu takiej dokumentacji. Wydanie drugie uzupełniono i wzbogacono o wybrane akty prawne i elektroniczne wersje umów oraz aktów prawnych, co umożliwi kompleksowe korzystanie z proponowanych wzorów. Do książki dołączono CD-ROM.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>