Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa

autorzy:

Piotr Chrzczonowicz, Violetta Kwiatkowska-Darul, Krzysztof Skowroński (red)

wydawca:

Wydawnictwo UMK Toruń

ISBN:

83-231-1608-3

spis treści:

Wprowadzenie (Violetta Kwiatkowska-Darul); Aleksandra Kustra: Inwigilacja - podstawowe znaczenia; Ewa Kustra: Granice ingerencji ustawodawcy w sferę praw i wolności jednostki; Katarzyna Maria Witkowska: Granice ingerencji państwa w prawo do prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Hanna Maroń: Ochrona danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen; Przemysław Morawski: Ograniczanie praw jednostki w ramach stanów nadzwyczajnych; Arkadiusz Dudkiewicz: Inwigilacja w prawie podatkowym -zakres i definicja pojęcia; Agnieszka Knade: Czy pracodawca ma prawo inwigilować pracownika? Prawo do prywatności pracownika a interesy pracodawcy; Agata Rogalska: Trzy dni w kozie - zatrzymanie procesowe sensu stricte; Anna Litwinowicz: Ustawowe przesłanki tymczasowego aresztowania a praktyka jego stosowania; Elwira Gołębiewska, Marta Owsianny: Kontrola korespondencji osób prawnie pozbawionych wolności; Marian Filar: Dowód z DNA - nowa epoka prawa dowodowego czy zawiedzione nadzieje; Renata Czuber: Nieświadomość pozostawiania śladów mogących służyć inwigilacji; Violetta Kwiatkowska-Darul: Dopuszczalność "wykrywania kłamstwa"(?); Piotr Chrzczonowicz: Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w prawie polskim. Problematyka sekt; Janusz Bojarski: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a ochrona tajemnicy bankowej; Arkadiusz Lach: Inwigilacja przy użyciu kamer użytkowych; Krzysztof Skowroński: Operacyjna kontrola rozmów telefonicznych. Ustawowa treść a praktyczne oblicze "legalnej inwigilacji"; Rafał Piechota: "Ręce precz od telefonicznych wydruków". Prawne aspekty pozyskiwania danych billingowych w Polsce; Łukasz Płaza: Sądowa kontrola działalności operacyjnej policji; Karol Dobrzeniecki: Internet a zjawisko prywatnej cenzury i inwigilacji; Informacja o autorach

kilka słów od siebie:

Pluskwy w Brukseli", "Operator-inwigilator", "Oko Wielkiego Brata" to nie tytuły najnowszych hitów kinowych, ale niedawne nagłówki z pierwszych stron gazet, informujące nas o tym, iż jesteśmy bądź możemy być w różny sposób inwigilowani - tak zaczyna się wprowadzenie do tej interesującej pracy zbiorowej.

Zagadnienie inwigilacji stało się przedmiotem zainteresowania studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, skupionych w różnych kołach naukowych funkcjonujących na tym Wydziale. Opisywana publikacja jest efektem konferencji naukowej nt. "Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa? Granice ingerencji w sferę praw jednostki", która odbyła się w dniach 26-27 marca 2003 r. Jej organizatorami byli - pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej oraz Katedry Kryminalistyki UMK wraz ze studentami skupionymi w kołach naukowych: Homo Homini, Prawa Karnego Komputerowego, Studenckiego Koła Naukowego Prawa Porównawczego i Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.

Książka warta polecenia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>