System informacji strategicznej

autorzy:

Ryszard Borowiecki (red.), Maria Romanowska (red.)

wydawca:

Difin Centrum Doradztwa i Informacji sp.z o.o

ISBN:

83-7251-183-7

stron:

394

od wydawcy:

Początek XXI wieku jest okresem "nowej ekonomii". Ten tajemniczy termin określa nowy ład organizacyjny oparty na informacji i informatyce. Cechą przedsiębiorstw 'nowej ekonomii" jest koncentracja na zasobach niematerialnych, a w szczególności na kapitale intelektualnym. Podstawą kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa są zasady wiedzy jego pracowników i motywacja do ich wykorzystania na rzecz swojej firmy, a także zasoby informacyjne zgromadzone w specjalnie zaprojektowanych systemach informacyjnych. Z tych względów autorzy zajęli się problematyką projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu tymi systemami. Pokazano związek strategii i jej sukcesu z dostępem do informacji, a także omówiono różne podejścia do projektowania systemów informacyjnych i różne metodologie zarządzania nimi - w szczególności ich ochrony. Bowiem tworzenie przewagi konkurencyjnej opartej na informacji zależy w dużym stopniu od zdolności firmy do ochrony swojego systemu informacyjnego. W książce omówiono również prawne i informatyczne aspekty funkcjonowania systemów informacyjnych, pokazano rzeczywiste przypadki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwie, bariery i dylematy z tym związane. Książka jest skierowana przede wszystkim do menedżerów, którzy na co dzień borykają się z podejmowaniem decyzji w oparciu o niepełną informację i ponoszą konsekwencje niepotrzebnego często ryzyka.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>