Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

autor:

Jerzy Kosiński (red)

wydawca:

Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno

ISBN:

83-88450-55-7

kilka słów od siebie:

Książka stanowi zbiór materiałów z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej "Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych", która się odbyła w dniach 21-23 maja 2003 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Organizatorami konferencji były: Zakład Logistyki Policji, Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji, Wyższej Szkoły Policji, Biuro Służby Kryminalnej KGP oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Konferencja skierowana była do osób zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości z użyciem kart płatniczych i przy wykorzystaniu innych elektronicznych technologii w procesie realizacji płatności. Publikacja stanowiąca zbiór materiałów konferencyjnych stanowić może bardzo ciekawe źródło wiedzy. Nie może zabraknąć jej w przypisach prac naukowych skoncentrowanych na elektronicznych instrumentach płatniczych oraz szeroko rozumianego e-commerce.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>