Wolność mediów - Medienfreiheit

autorzy:

Józef Krukowski, Otto Theisen (red)

wydawca:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

ISBN:

83-7306-067-7

stron:

264

od wydawcy:

Publikacja zawiera referaty i głosy w dyskusji zaprezentowane przez prawników i socjologów kultury podczas II Międzynarodowej Konferencji "Kultura i prawo" poświęconej wolności mediów, zorganizowanej przez Wydział Nauk Prawnych TN KUL we współpracy ze Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze (RFN) oraz Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL w Lublinie w roku 2000. Zawarte w niej rozważania interdyscyplinarne dotyczą z jednej strony aktualnego stanu regulacji prawnych wolności mediów oraz granic ochrony dóbr osobistych przed naruszaniem ich przez autorów oraz wydawców i nadawców radiowych i telewizyjnych, a z drugiej strony podejmują problemy społecznych skutków korzystania z tej wolności, a zwłaszcza problemy odpowiedzialności moralnej i prawnej za ich naruszanie w Niemczech i w innych państwach o ustabilizowanej demokracji oraz w Polsce, na etapie dokonujących się transformacji ustrojowych. Szczególny wątek tych rozważań dotyczy aktualnego stanu gwarancji prawnych dostępu Kościoła do mediów w Polsce oraz ich realizacji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>