dane osobowe

Dane osobowe - dostosowanie IT

Rzeczpospolita przypomina: administratorzy danych osobowych muszą do 1 listopada dostosować służące do ich przetwarzania systemy informatyczne do nowych wymogów bezpieczeństwa.

Sprzedaż danych w Korei

Piętnastu brokerom i pracownikom telefonii komórkowej w Korei Południowej policja zamierza postawić zarzuty nielegalnej sprzedaży danych osobowych sześciu milionów osób (cała populacja Korei to 48 milionów).

Listy studentów

Gazeta Wyborcza: "Komisja rozpatrująca odwołania nieprzyjętych kandydatów na prawo Uniwersytetu Gdańskiego odrzuciła dzieci chore i z biednych rodzin, by przyjąć (ze "względów społecznych"!) potomstwo trójmiejskich VIP-ów".

Batalia o Patriot Act

Sędzia Victor Marreo z sądu okręgowego w Nowym Jorku uznał za sprzeczny z konstytucją przepis ustawy Patriot Act pozwalający FBI żądać wglądu w poufne dane finansowe firm w śledztwie w sprawie o terroryzm, ale bez nakazu sądowego. To kluczowy zapis ustawy uchwalonej po zamachach terrorystycznych na WTC.

Ochrona danych osobowych

Tygodnik Wprost publikuje wywiad z dr Ewą Kuleszą, generalnym inspektorem ochrony danych osobowych: "Organy państwa powinny gromadzić tylko takie informacje, które są niezbędne dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Niestety, w Polsce niektóre przepisy są w dalszym ciągu wyrazem dawnego myślenia i dlatego nie udało się znowelizować obowiązującej ustawy o ewidencji ludności - obecnie o każdym z nas zbiera się w rejestrach MSWiA aż 23 różne dane".

Więcej danych w Sieci?

Rada Ministrów przyjęła 14 września projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Inwazja i iluzja: prywatność

W odpowiedzi na europejskie konsultacje związane z modelem ochrony danych osobowych i prywatności powstał raport specjalny: Invasive, Illusory, Illegal, and Illegitimate: Privacy International and EDRi Response to the Consultation on a Framework Decision on Data Retention.

Walka z terroryzmem a człowiek

Nasz Dziennik: "Wielu niemieckich ekspertów ds. ochrony danych osobowych oraz część polityków opowiada się za znacznym ograniczeniem możliwości przekazywania amerykańskim służbom bezpieczeństwa danych osobowych osób, które zamierzają wyjechać do USA. Podkreślają oni, że praktyka ta wykonywana w ramach tzw. wojny z terroryzmem prowadzi do nagminnego łamania praw człowieka".

Tradycyjnie a informatycznie

Rzeczpospolita: "Dla odnotowania, komu udostępniono dane osobowe gromadzone w systemach informatycznych, ZUS mógł się posługiwać tradycyjnymi dokumentami, takimi jak kartoteki czy wykazy - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny" (sygn. OSK 356/04).

Dane osobowe dzieci

W USA trwają prace nad ustawą the Children's Listbroker Privacy Act, która ma zakazywać sprzedaży, czy w inny sposób udostępniania danych osobowych amerykańskich dzieci. Będzie to kolejny akt normatywny dotyczący dzieci, obok the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) oraz the Family and Educational Rights and Privacy Act.