Batalia o Patriot Act

Sędzia Victor Marreo z sądu okręgowego w Nowym Jorku uznał za sprzeczny z konstytucją przepis ustawy Patriot Act pozwalający FBI żądać wglądu w poufne dane finansowe firm w śledztwie w sprawie o terroryzm, ale bez nakazu sądowego. To kluczowy zapis ustawy uchwalonej po zamachach terrorystycznych na WTC.

Zapisy antyterrorystycznej ustawy zaskrażyła the American Civil Liberties Union i wygrała przed tym sąem. Orzeczenie ma 120 stron i aktualnie badane jest przez stronę rządową. Wszystko wskazuje na to, że będzię się ona odwoływać do sądu wyższej instancji. Jeśli sądy utrzymaja niekonstytucyjność zapisów może to oznaczać, że wahadło obrało nowy kurs i będzie normalniej?

[CNN/Money][Reuters][CBC News][The Register][Bloomberg][Sporo w Google]][Zobacz felieton: Wirtualny terror]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>