Więcej danych w Sieci?

Rada Ministrów przyjęła 14 września projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje on m.in. wprowadzenie obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów, którzy nadesłali swoje oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej (tych, którzy spełniają formalne wymogi określone w tym ogłoszeniu), a także - w BIP, Biuletynie Służby Cywilnej i w siedzibie urzędu - informacji o wyniku naboru na dane stanowisko, zawierającej m.in. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata oraz uzasadnienie wyboru właśnie tej osoby.

[Urząd Służby Cywilnej]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>